Okazjonalne usługi świadczone osobom prywatnym a PIT

Coraz więcej osób decyduje się na świadczenie okazjonalnych usług takich jak np. opieka nad dziećmi, sprzątanie, remont cudzego mieszkania, drobne […]

Coraz więcej osób decyduje się na świadczenie okazjonalnych usług takich jak np. opieka nad dziećmi, sprzątanie, remont cudzego mieszkania, drobne naprawy czy odśnieżanie podwórka. Pojawić się może w tej sytuacji pewien problem – czy należy się rozliczać z pieniędzy zarobiony w ten sposób. Odpowiedź znajdziecie w naszym artykule.

Czy należy rozliczać się z okazjonalnych usług?

Zgodnie z prawem należy rozliczać się z wszystkich otrzymanych przychodów. W przypadku usług świadczonych na rzecz osób prywatnych nie trzeba wpłacać comiesięcznych zaliczek, a całość swoich dochodów można rozliczyć raz w rocznej deklaracji podatkowej. Jednak najważniejszym warunkiem jest, aby usługi były świadczone okazjonalnie, a nie z zamiarem prowadzenia stałej, zorganizowanej działalności gospodarczej.

Jak rozliczyć przychody z okazjonalnych usług?

Osoba, która świadczy okazjonalne usługi na rzecz osób fizycznych powinna złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36. Musi ona zsumować wszystkie przychody uzyskane ze świadczenia okazjonalnych usług w poprzednim roku i wpisać je jako przychód z tzw. innych źródeł. Podatnik może też odliczyć koszty uzyskania przychodu, o ile spełnione zostaną następujące warunki:

  • wydatki pozostają w związku przyczynowym z przychodem bądź ze źródłem przychodu,
  • nie znajduję się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w artykule 23 ustawy o PIT,
  • nie są one właściwie udokumentowane.[1]

Dokumentacja kosztów

Faktura na zakup biletu miesięcznego czy rachunek za narzędzia malarskie nie jest wystarczającym dowodem poniesionych kosztów. Należy udokumentować, że koszty te były potrzebne do osiągnięcia przychodu. Jednak przepisy o PIT nie wskazują wprost, jak prawidłowo to zrobić. Oznacza to, że podatnik może dokumentować je dowolnie.

Zaliczki na podatek dochodowy

Zaliczki na podatek dochodowy nie są obowiązkowe w przypadku okazjonalnych usług, jednak ustawodawca dopuszcza ich miesięczne wpłacanie. Jednak, jeśli podatnik zdecyduje się je wpłacać, nie może się z tego wycofać bądź robić tego w kratkę. Co więcej, zaliczki te należy wpłacać do urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym uzyskało się dochód. Jedynym wyjątkiem, kiedy nie trzeba wpłacać zaliczek jest sytuacja, gdy w danym miesiącu nie uzyskaliśmy dochodu, od którego zaliczka miałaby być liczona. Licząc zaliczkę na podatek stosuje się zwykle najniższą stawkę podatkową, czyli 18%. Podatnik może jednak zdecydować się na stosowanie wyższej stawki podatkowej wynoszącej 32%.

Kiedy usługi okazjonalne powinny stać się działalnością gospodarczą?

Kiedy świadczone usługi mają charakter ciągły bądź sezonowy i zorganizowany, noszą one znamiona działalności gospodarczej. W takiej sytuacji należy sformalizować prowadzoną działalność, otworzyć firmę i zacząć rozliczać się jako przedsiębiorca z urzędem skarbowym oraz ZUS-em ze świadczonych usług.

[1] https://www.rp.pl/artykul/811664-PIT–jak-sie-rozlicza-osoba-swiadczaca-okazjonalne-uslugi-innym-osobom-prywatnym-.html, dostęp: 21.11.2019 r.