Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości, a możliwości niezapłacenia podatku dochodowego

Formalnie w sytuacji, gdy pozbywamy się nieruchomości – zwykle działki, czasami także domu – musimy zapłacić podatek dochodowy w wysokości […]

Formalnie w sytuacji, gdy pozbywamy się nieruchomości – zwykle działki, czasami także domu – musimy zapłacić podatek dochodowy w wysokości 19%. Jest to normalizowana wartość, która dotyczy wszystkich osób zbywających nieruchomość. Jednak są sytuacje, w których można skorzystać z ulgi podatkowej lub nie zapłacić podatku. Trzeba jednak spełniać konkretne warunki, przewidziane przez ustawę.

Kiedy nie muszę martwić się o PIT?

Podstawowa stawka dotyczy tylko tych transakcji, które w swoim przedmiocie mają nieruchomości zbywane przez właściciela w czasie poniżej 5 lat od daty nabycia domu czy działki. Jeśli czas ten minął, nie ma potrzeby składać rozliczenia i ujmować tego wydarzenia (a zatem i tego dochodu) w e-deklaracji czy deklaracji standardowej. To podstawowa kwestia, jeśli chodzi o uniknięcie płacenia podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości. Istnieją jednak także inne zapisy, umożliwiające otrzymanie ulgi.

Zwolnienie z podatku a nowelizacja

W ostatnim czasie doszło do zmian na tym polu. Formalnie ulgę podatkową i zwolnienie z opłat podatku dochodowego ujmowanego w rozliczeniach PIT można było otrzymać, jeśli przed upływem 2 lat od daty sprzedaży danej nieruchomości przeznaczono środki na inny cel mieszkaniowy. Przy czym celem tym może być nie tylko zakup nowej nieruchomości, ale także przebudowa obecnego domu.

Obecnie ulga ta istnieje, ale została nieco zmieniona. Trzeba odnotować w przeciągu 3 lat od daty zbycia w odpowiednim druku PIT zbycie nieruchomości i przekazanie środków na cel mieszkaniowy. Wówczas nie trzeba opłacać podatku od zbycia nieruchomości w wysokości 19%.

Nowe warunki, a rozliczenie PIT

Jednak ulga na nowe cele mieszkaniowe to nie jedyny fakt zmieniony w nowelizacji przepisów. Jakie jeszcze zmiany dla podatników przygotowano?

  • Jak pokazuje portal oferujący sprzedaż domów Morizon.pl zmiana dotyczy także spadkobierców. Otóż, do tej pory, jeśli ktoś otrzymał w spadku dom lub działkę, mógł ją sprzedaż po 5 latach od śmierci poprzedniego właściciela i wówczas nie musiał ujmować tego w rozliczeniu przez Internet czy stacjonarnym. Obecnie okres ten liczony jest od daty nabycia nieruchomości przez zmarłego.[1]
  • Tak samo zmienia się sposób opodatkowania sprzedaży dla wdów i wdowców. Nie muszą już one czekać 5 lat od śmierci współmałżonka, by móc sprzedać nieruchomość bez podatku dochodowego, ale obecnie będzie to 5 lat od wejścia nieruchomości w posiadanie wspólnoty małżeńskiej. To znacznie upraszcza procedury rozliczanie się z programem PIT online i nie tylko.

Zmienione koszty uzyskania przychodu

Nowelizacja zmieniła także koszty uzyskania przychodu. Od teraz to także między innymi udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia poniesione przez spadkodawcę czy przypadające na podatnika ciężary spadkowe, które mogą obniżyć płacony podatek. Dzięki tym zmianom prawo jest bardziej przychylne osobom pozbywającym się nieruchomości, a co za tym idzie nieco upłynnia transakcje w tym względzie.

[1] https://www.morizon.pl/blog/podatek-dochodowy-sprzedazy-nieruchomosci-zmiany-2019/, dostęp: 21.05.2019r.