Organizacja pożytku publicznego jako płatnik podatkowy

Obowiązek podatkowy w Polsce dotyczy każdego. Dlatego nie tylko osoby fizyczne, ale także prawne oraz organizacje pożytku publicznego mogą otrzymać […]

Obowiązek podatkowy w Polsce dotyczy każdego. Dlatego nie tylko osoby fizyczne, ale także prawne oraz organizacje pożytku publicznego mogą otrzymać status płatnika. Warto zatem wiedzieć dokładnie, w jaki sposób należy wypełniać poszczególne kwity, by rozliczyć się z fiskusem jako organizacja pożytku publicznego w sposób absolutnie właściwy. Oto wszystkie niezbędne informacje, zgromadzone zgodnie z danymi, miedzy innymi dostępnymi na stronie podatki.gov.pl.

OPP jako płatnik – rozliczenie PIT przez Internet oraz stacjonarnie

Organizacja pożytku publicznego jest traktowana jako płatnik i ma obowiązki informacyjne wobec trzech podmiotów. Wynika to z faktu, że jest to organizacja, która wypłaca inne świadczenia, podlegające opodatkowaniu w pitach. Funkcje informacyjne w tym wypadku – w przypadku OPP – są skierowane w stronę:

  • organów podatkowych, a więc fiskusa – Urzędu Skarbowego,
  • swoich pracowników, osób, które mają obowiązek rozliczenia PIT przez Internet lub stacjonarnie w określonym terminie,
  • wszelkich innych osób, którym organizacja ta wypłaciła świadczenia podlegające opodatkowaniu.

Terminy i formularze dla OPP

W myśl przepisów podatkowych, każda organizacja pożytku publicznego ma obowiązek do końca stycznia roku następnego po roku, co do którego tyczy się rozliczenie PIT, przesłać do urzędu skarbowego rocznych informacji i deklaracji (druki PIT) o dochodach wypłaconych w minionym roku skarbowym.

W wypadku organizacji pożytku publicznego są to dokumenty:

  • PIT-11(24)– „Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy”,
  • PIT-R (19)– „Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich”,
  • PIT-4R (8)– „Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy”,
  • PIT-8AR (7)– „Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym”.

Ważne, by wiedzieć, że w tym wypadku składa się wyłącznie e-deklaracje, które można podpisać jedynie podpisem kwalifikowanym.

Różne sposoby wysłania e-deklaracji PIT dla OPP

Generalnie formularze można przesłać za pomocą trzech sposobów:

  • Formularz interaktywny Ministerstwa Finansów.
  • Moduł finansowo-księgowy.
  • Uniwersalna bramka dokumentów.

Pierwszy sposób, a więc formularz interaktywny wymaga przede wszystkim skorzystania z programu pit online lub wejścia na stronę e-deklaracji i znalezienia odpowiedniego formularza dotyczącego rozliczenia PIT online, o którym mowa. Następnie należy wypełnić formularz, podpisać go podpisem kwalifikowanym i wysłać do odpowiedniego urzędu.

Drugi sposób to moduł finansowo-księgowy. W tym wypadku liczy się wykorzystanie konkretnych aplikacji. Należy bowiem znaleźć właściwą strukturę logiczną z sekcji struktur dokumentów XML, a następnie wypełnić i podpisać podpisem kwalifikowanym formularz odpowiadający właściwemu podatkowi. Następnie należy wysłać dokument z programu pit online.

Trzeci i ostatni ze sposobów to UBD. Należy uruchomić właściwą aplikację zgodną ze specyfikacją Wejścia – Wyjścia, która dostępna jest w zakładce dokumentacja IT portalu podatkowego. Następnie formularz wypełniamy, podpisujemy i wysyłamy do urzędu. Proste i szybkie dla OPP jako płatnika.