Ostateczny wykaz OPP uprawionych do 1% podatku za 2013 rok

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 14 marca opublikowało ostateczny wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013.

Co zawiera wykaz?

Wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego za 2013 rok to długa lista, licząca ponad 120 stron, a na każdej z nich znajduje się kilkadziesiąt organizacji. W wykazie zawarto nazwę organizacji wraz z numerem KRS oraz nazwę miejscowości, gminy, powiatu i województwa, gdzie znajduje się dana organizacja. Ponadto, w zestawieniu znalazły się zaktualizowane numery rachunków bankowych organizacji. Wykaz jest dostępny w Internecie w formacie PDF.

Ważny jest termin

Ustawodawca, dając możliwość przekazania 1% podatku, wprowadził jednak pewne ograniczenia. Jednym z nich jest prawo do przekazania podatku wyłącznie w deklaracji złożonej w terminie, a więc do 30 kwietnia. Oznacza to, że każdy podatnik, który spóźni się ze złożeniem deklaracji, utraci prawo do przekazania 1%. Jeżeli jednak podatnik złożył zeznanie w terminie, lecz nie wskazał w nim organizacji pożytku publicznego, swój 1% może przekazać jeszcze w korekcie zeznania, pod warunkiem złożenia jej w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych.