4 lutego 2015

Wielokrotna umowa zlecenia i rozliczanie przychodów emeryta

W przypadku osób, które podjęły się pracy w oparciu o umowę zlecenia, jeśli została ona zawarta z tym samym zleceniodawcą, podlegają one ubezpieczeniu społecznemu tylko z tytułu jednej z nich. Najczęściej jest to związane z tą umową zlecenia, która była zawarta jako pierwsza w kolejności. Ubezpieczenie społeczne tswoją drogą tymczasem każda z zwieranych umów, wiąże się jednocześnie z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. W...

Czytaj więcej