3 lutego 2013

PIT – 2K – rozliczanie ulgi odsetkowej

 Wniosek PIT – 2K związany jest wyłącznie z rozpoczęciem rozliczania ulgi odsetkowej. W kolejnych latach korzystania przez podatnika z ulgi nie wymaga się składania dokumentu PIT – 2K, ponieważ odsetki odliczane od dochodu należy wykazywać w deklaracji PIT/D Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych. PIT – 2K wskazuje na faktyczną wartość wydatków poniesionych w związku z inwestycją, która była podstawą udzielenia kredytu...

Czytaj więcej
3 lutego 2013

PIT/ZG – dochody z zagranicy

Dla kogo przeznaczony jest PIT/ZG?             Wniosek PIT/ZG przeznaczony jest dla tych osób, które rozliczają przychody uzyskiwane od zagranicznych podmiotów […]

Czytaj więcej
11 stycznia 2013

Ulga meldunkowa

Ulga meldunkowa jest to ulga przysługująca osobom sprzedającym mieszkanie. Osoby, które sprzedają mieszkanie nabyte w latach 2007 – 2008, muszą […]

Czytaj więcej
7 stycznia 2013

Nadpłacony podatek

Bardzo często ludzie wypełniają zeznania podatkowe popełniają błędy w obliczeniach. Muszą one zostać koniecznie niezwłocznie poprawione poprzez korektę zeznania PIT. […]

Czytaj więcej