Partycypacja w TBS a rozliczenia PIT – jak to zrobić poprawnie?

Wiele osób korzysta z szansy na inwestowanie w nieruchomości. To pewne i skuteczne oraz niezwykle korzystne z punktu widzenia lokaty […]

Wiele osób korzysta z szansy na inwestowanie w nieruchomości. To pewne i skuteczne oraz niezwykle korzystne z punktu widzenia lokaty kapitału. Jednym ze sposobów jest także partycypacja w koszty budowy lokalu mieszkalnego w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego, tzw. TBS. Jakie skutki podatkowe wywołuje nabycie partycypacji, a jakie jej sprzedaż?

Tebeesy a rozliczenia PIT

Towarzystwo Budownictwa Społecznego działa na zasadzie najmu mieszkań, pod które zaciągnięty został kredyt. Najemcy spłacają ratę kredytu, poprzez uiszczanie raty najmu. Skutkuje to tym, że nie mogą oni:

  • wykupić mieszkania na własność po spłacie kredytu;
  • sprzedać mieszkania na własny użytek;
  • podarować na własność osobom trzecim.

Są więc tylko najemcami, którzy mają prawo mieszkać w mieszkaniu, ale nie mogą mieć go na własność. Tak też rozliczają się w ramach pitów. Jednak istnieje także inny zapis ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego, który mówi, że „osoba fizyczna może zawrzeć z TBS umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, w przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu”.[1]

W rezultacie TBS nie może sprzedać mieszkania na rzecz osoby fizycznej, ale nabywający dalej nie nabywa prawa do lokalu, ale korzysta z prawa do najmu.

Opodatkowanie sprzedaży partycypacji TBS – rozliczenia PIT

Jednak powstaje pytanie, jak wskazać w e-deklaracji czy druku PIT (i na którym?) dochody ze sprzedaży partycypacji w mieszkaniu Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Odpowiedź, jak wskazuje Marcin Sądej, jest dość prosta.

Wybierając rozliczenia przez internet czy decydując się na stacjonarne rozwiązania, „odpowiedź na to pytanie znajduje się w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 grudnia 2010 roku (…) zbycie prawa do lokalu mieszkalnego będącego w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego nie może być zakwalifikowane do źródła przychodu określonego przepisami art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy i w efekcie nie może być utożsamiane ze skutkami podatkowymi wynikającymi z takiej sprzedaży. Tym samym nieprawidłowa jest kwalifikacja źródła przychodu dokonana przez Wnioskodawcę, a co za tym idzie bez znaczenia dla skutków podatkowych jest fakt, że przedmiotowa transakcja odstąpienia partycypacji nastąpiła po upływie pięciu lat od dnia jej nabycia, gdyż termin pięcioletni, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy podatkowej w ogóle nie ma zastosowania w sprawie.

Oznacza to zarazem, iż w przedstawionym stanie faktycznym odstąpienie prawa do lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego na rzecz osoby trzeciej należy zakwalifikować do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.[2]

Zatem sprzedaż partycji nie stanowi prawa własności lokalu i nie powinna znaleźć się na celowniku przy wypełnianiu rozliczenia w programie PIT online.

[1] https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-sprzedaz-partycypacji-w-tbs-jak-rozliczyc-na-gruncie-pit, dostęp: 10.07.2019r.

[2] Idem.