Personal Income Tax, czyli czym jest i kto jest zobowiązany go płacić. Wszystko o picie

Personal Income Tax to angielskie rozwinięcie skrótu PIT. Dosłownie oznacza podatek od dochodów osobistych. Jest to obowiązkowy podatek w Polsce, […]

Personal Income Tax to angielskie rozwinięcie skrótu PIT. Dosłownie oznacza podatek od dochodów osobistych. Jest to obowiązkowy podatek w Polsce, podstawa polskiego systemu podatkowego. Płacony jest od dochodów osób fizycznych. Jego wartość wzrasta wprost proporcjonalnie do wzrostu zarobków w danym roku rozliczeniowym. Czym tak naprawdę jest PIT?

Podstawa prawna pitów

Pity to jedne z najważniejszych elementów w polskiej ordynacji wyborczej. Co roku wypełniamy specjalne e-deklaracje lub zagłębiamy się w druki PIT, by dopełnić formalności i rozliczyć się z fiskusem. Podatek został uregulowany w ustawie o nim samym, która weszła w życie 26 lipca 1991 roku i od tamtej pory miała już szereg zmian i rozszerzeń.

Czym jest obowiązek podatkowy i kogo dotyczy?

Zgodnie z ustawą, obowiązek podatkowy dotyczy każdego, choć nie każdy jest zobowiązany składać rozliczenie PIT. Część osób musi zapłacić CIT dla przedsiębiorców. Jak obowiązek podatkowy definiuje ustawa? Oto jej artykuł 3:

 1. Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
  1. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:
   • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
   • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.[1]

Jakie dochody są opodatkowane w e-pitach?

Możliwość skorzystania z rozliczenia przez internet jest dziś udogodnieniem. Jednak nie tylko internetowe deklaracje, stacjonarnie rozliczane PIR 36 czy PIT 37 są objęte określeniem, co do dochodów, które im podlegają. Są to między innymi:

 1. Przychody z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 2. Przychody z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;
 3. Przychody z położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;
 4. Także papierów wartościowych oraz innych zysków z gier, wynajmu czy loterii.

Kiedy rozliczamy PIT?

Rozliczenie z fiskusem, np. poprzez program PIT przez internet dokonuje się do 30 kwietnia roku następującego po roku, co do którego składane jest zeznanie podatkowe w formie pitów. Deklaracje można przesyłać od 15 lutego.

Źródło:

[1] Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 3,  https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/, dostęp: 21.05.2019r.