PIT 2016: Udziały samorządów w podatku PIT

Władze samorządów wyraźnie dążą do zwiększenia udziałów w środkach pochodzących od podatników, osób fizycznych rozliczających co roku druki PIT.

Władze samorządów wyraźnie dążą do zwiększenia udziałów w środkach pochodzących od podatników, osób fizycznych rozliczających co roku druki PIT. Projekt ewentualnej nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego już został skierowany do pierwszego czytania w sejmie.

Czy początek 2016 roku przyniesie szansę na zmianę budżetowania samorządowców? Wkrótce się przekonamy, gdyż sam projekt zmian w ustawie przedstawiano w Sejmie już cztery lata temu, w 2012 roku. Można powiedzie, że mimo silnego nacisku samorządowców projekt zawisł w czasie i przestrzeni, a wznowienie prac nad nim i ewentualne dalsze poprawki stały sie możliwe dopiero po niedawnych wyborach do sejmu i senatu.

Co tak naprawdę proponują projektodawcy? Przede wszystkim zmianę udziału procentowego – gminy miałyby teraz uzyskać aż 48,78% udziału w PIT! To dużo w stosunku do dotychczasowych 39,34%. Inaczej te wartości rozkładają się dla powiatów (z 10,25 do 13,03) oraz województw (z 1,60 do 2,03). W zapowiadanych zmianach postulowane są także nowe, ekologiczne subwencje ogólne dla gmin. Odnoszą się one do tych gmin, w których istotne są obszary o walorach przyrodniczych, szczególnie obszary chronione prawem. Tak naprawdę, w dużym skrócie projekt jest kolejną próbą przesunięcia części środków napływających do budżetu państwa na uzupełnienie lokalnych budżetów jednostek samorządów terytorialnych. Szacowana kwota dodatkowych środków, jakimi będą mogły dysponować samorządy to 6 miliardów złotych! Nowelizacja ustawy wejdzie w życie z początkiem 2016 roku.