PIT-28- wypełnianie krok po kroku

Zeznanie podatkowe PIT-28 za 2017 rok w 2018 roku wypełnia każdy kto w 2017 roku uzyskiwał przychody objęte ryczałtem ewidencjonowanym. […]

Zeznanie podatkowe PIT-28 za 2017 rok w 2018 roku wypełnia każdy kto w 2017 roku uzyskiwał przychody objęte ryczałtem ewidencjonowanym. Z PIT-28 rozliczają się również osoby, które generowały zyski w ramach najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy. Rozliczenie za zyski z reklam na bardzo korzystnych warunkach mogli przeprowadzić polscy blogerzy, ponieważ sprzedaż reklam na blogu można podciągnąć pod dzierżawę powierzchni reklamowej na hobbystycznie prowadzonej stronie i zapłacić zaledwie 8,5% podatku w ramach PIT-28. Uwaga! Rozliczenie PIT-28 należy złożyć do 31 stycznia 2018 roku!

PIT-28- jak wypełnić – poradnik krok po kroku

W rozliczeniach PIT-28 podatnicy bardzo często dopuszczają się drobnych pomyłek, które często mogą nieść za sobą spore konsekwencje. Aby temu zapobiec przygotowaliśmy poradnik, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez wypełnianie zeznanie rocznego za najem i dzierżawę.

Co roku polscy podatnicy korzystający z ryczałtu ewidencjonowanego wypełniają PIT-28 i muszą złożyć go maksymalnie do 31 stycznia. O 3 miesiące krótszy czas na wypełnienie i złożenie PITu często ma odzwierciedlenie w pomyłkach w formularzu PIT. Aby temu zapobiec przygotowaliśmy dla Państwa darmowy poradnik, który pomoże wypełnić PIT-28 za 2017 i złożyć go przez internet do dnia 31 stycznia 2018 roku.

 

 

Wypełnianie PIT-28 (instrukcja do PIT-28 w .pdf)

Część A formularza-28 za 2017 rok

Pierwsza część zeznania rocznego PIT-28 dotyczy miejsca składania rozliczenie. W rubryce numer 5 musimy podać pełną nazwę Urzędu Skarbowego, przez który jesteśmy aktualnie obsługiwani. Warto pamiętać o tym, że Urząd Skarbowy nie przysługuje nam ze względu na miejsce zameldowania tylko na miejsce zamieszkania. W przypadku przeprowadzki powinniśmy taką informację zgłosić do Urzędu Skarbowego. W rubryce numer 6 musimy wybrać czy wypełniamy zeznanie podatkowe czy też korektę.

Część B druku PIT-28 2017

W części B znajdują się informacje dotyczące samego podatnika. Uzupełniamy w nim nasze dane osobiste (imię, nazwisko, PESEL lub NIP), a także adres zamieszkania. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której podatnik mieszka na stałe.

Część C formularza PIT 28

W części C musimy podać dochody jakie uzyskaliśmy w rozliczanym roku podatkowym w ramach ryczałtu ewidencjonowanego. Część C PIT-28 składa się z 4 głównych wierszy:

  • pierwszy z nich to miejsce na przychody uzyskane przez działalność gospodarczą prowadzoną na własne nazwisko. Pierwszy wiersz uzupełniamy na podstawie PIT-28A,
  • w drugim wierszu umieszczamy przychody z prowadzonej działalności w spółce cywilnej lub jawnej objętej ryczałtem,
  • wiersz trzeci przeznaczony jest dla osób uzyskujących przychody w ramach najmu lub dzierżawy. Wpisujemy w wiersz trzeci przychody z całego roku na podstawie PIT-28/A,
  • wiersz czwarty części C przeznaczony jest na podsumowanie przychodów znajdujących się w poprzednich trzech wierszach.

W wierszu piątym podatnicy wpisują wartość przychodu w ramach ryczałtu ewidencjonowanego określonego przez ustawę o ryczałcie. W kolejnych wierszach w części C wyznaczamy przychody opodatkowane danymi stawkami ryczałtu. W części C zeznania PIT-28 musimy również dokonać obliczeń, które wykażą procentowy udział przychodów opodatkowanych poszczególnymi stawkami ryczałtu.

Jak obliczyć procentowy udział przychodów dla poszczególnych stawek PIT-28?

Procentowy udział przychodów dla poszczególnych stawek ryczałtu określamy na podstawie wzoru:

(przychód objęty daną stawką ryczałtu) / (całkowity przychód z pozycji 44 i 51) x 100%

Obliczenia te musimy dokonać dla każdej stawki, którą byliśmy objęci w danym roku.

Część D druku PIT-28 za 2017 rok

W części D znajdują się informacje na temat odliczeń, które nam przysługują za dany okres rozliczeniowy. W ramach zeznania podatkowego PIT-28 możemy odliczyć:

  • stratę z lat ubiegłych,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • darowizny na Kościół lub fundacje charytatywne,
  • ulgę rehabilitacyjną,
  • ulgę internetową.

W rubryce numer 65 wpisujemy przychód po odjęciu przysługujących nam odliczeń. W części D2 umieszczamy wszelkie wydatki mieszkaniowe oraz ulgę odsetkową. W rubryce 70 umieszczamy przychód po kolejnych odliczeniach. W części D3 zapisujemy łączną kwotę odliczeń z części D. W razie skorzystania z ulgi od podatku lub dochodu podatnik powinien załączyć do zeznania podatkowego załącznik PIT/D lub PIT/O w zależności od przysługującej ulgi (nie dotyczy odliczenia straty z ubiegłych lat).

PIT-28- jakie terminy obowiązują objętych ryczałtem?

Osoby rozliczające się za pomocą PIT-28, a więc objęte ryczałtem ewidencjonowanym składają zeznanie podatkowe najpóźniej do dnia 31 stycznia (inni podatnicy do 30 kwietnia). Dodatkowo osoba, która chce rozliczyć się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego musi zanieść oświadczenie o chęci korzystania z PIT-28 do Urzędu Skarbowego do 20 stycznia roku poprzedzającego lub do 20 dnia miesiąca, w którym rozpoczyna uzyskiwać przychody objęte ryczałtem.

Druki PIT-28 za 2018 rok

Wiele osób rok w rok wypełnia PIT-28 ręcznie- powodem może być tutaj brak przekonania co informatyzacji. Sporo osób zwłaszcza w podeszłym wieku nie okazuje zbyt wielkiego entuzjazmu kiedy dowiaduje się, że ma możliwość wypełnić zeznanie podatkowe przez komputer. Jest to dla nich czarna magia powiązana z brakiem zaufania do maszyn. Właśnie dla takich osób przygotowaliśmy druki PIT-28 za 2018 do pobrania i wydrukowania.

 

PIT 28 za 2017 rok

 

Na moje-podatki.info znajduje się również formularz PIT-28 w formacie .pdf- możesz go pobrać tutaj.

Program PITY 28- wersja do pobrania i online

Na naszej stronie internetowej znajdziesz również darmowy program do rozliczania PIT za 2017 brok. Za pomocą naszego programu wypełnisz nie tylko PIT-28, ale również inne rodzaje formularzy PIT na rozliczenie 2017/2018: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Darmowy program do PIT zdecydowanie przyśpieszy Twoje rozliczenie z PIT za 2017 rok.