PIT – 2K – rozliczanie ulgi odsetkowej

 Wniosek PIT – 2K związany jest wyłącznie z rozpoczęciem rozliczania ulgi odsetkowej. W kolejnych latach korzystania przez podatnika z ulgi […]

 Wniosek PIT – 2K związany jest wyłącznie z rozpoczęciem rozliczania ulgi odsetkowej. W kolejnych latach korzystania przez podatnika z ulgi nie wymaga się składania dokumentu PIT – 2K, ponieważ odsetki odliczane od dochodu należy wykazywać w deklaracji PIT/D Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych.

PIT – 2K wskazuje na faktyczną wartość wydatków poniesionych w związku z inwestycją, która była podstawą udzielenia kredytu związanego z ulgą odsetkową.

Jak często należy składać to oświadczenie?

Oświadczenie to składa się jednorazowo w roku, w którym rozpoczyna się korzystanie z ulgi odsetkowej. Może to być inny rok niż rok, w którym zostanie zakończona inwestycja budowlana. W roku tym można korzystać z odliczenia odsetek zapłaconych przed rokiem rozpoczęcia korzystania z ulgi.

Zmiana celu w jakim  wykorzystywana jest nieruchomość

Jeśli nastąpi sytuacja, że podatnik przeznaczył mieszkanie na inne cele niż własne cele mieszkaniowe np. wynajął mieszkanie, a następnie ponownie powrócił do prywatnego wykorzystywania nieruchomości – nie musi ponownie składać PIT-2K, ponieważ wystarczająca jest kontynuacja odliczeń w deklaracji załączniku PIT/D.