PIT-37 a rozliczenie wspólne

Podatnicy rozliczający się za pomocą PIT-37, czyli wszyscy Ci, którzy zarabiają pieniądze z pracy na rzecz płatnika, który oblicza i […]

Podatnicy rozliczający się za pomocą PIT-37, czyli wszyscy Ci, którzy zarabiają pieniądze z pracy na rzecz płatnika, który oblicza i opłaca za nich zaliczki na podatek, tak więc wszyscy uzyskujący dochody na podstawie umowy o pracę, zlecenie czy też dzieło mają możliwość skorzystania z opcji rozliczenia preferencyjnego.

Rozliczenie wspólne w PIT-37 krok po kroku

W celu wyboru odpowiedniej formy podatnicy zaznaczyć muszą wcześniej odpowiednie okienko w Części A formularza rozliczeniowego czy rozliczają się indywidualnie czy też wspólnie z małżonkiem.

W przypadku wybrania drugiej z tych opcji należy zdecydować które z małżonków w formularzu PIT-37 będzie podatnikiem, a które figurować będzie jako małżonek. Możemy tę kolejność ustalić sami i nie ma to większego znaczenia w rozliczeniu, jednak należy trzymać się ustalonej kolejności. W przeciwnym razie Urząd Skarbowy będzie wymagał od nas złożenia korekty zeznania.

Po wpisaniu danych obojga małżonków, którymi są imiona, nazwisko lub nazwiska numery NIP lub PESEL, jak również adres zamieszkania nadchodzi czas na wpisanie uzyskanego dochodu w skali roku przez małżonków. Muszą oni sumę swoich zarobków podzielić przez 2, a następnie zaokrąglić kwoty do pełnych złotówek. W przypadku, kiedy liczby po przecinku są większe lub równe 50 groszy należy zaokrąglić kwotę w górę, kiedy mniejsze w dół.

Program PIT-36

 Czy rozliczenie wspólne w PIT-37 jest korzystne?

Rozliczenie wspólne jest zazwyczaj korzystne dla podatników, jednak są przypadki, w których nie warto rozliczać się preferencyjnie.

Kiedy jedno z małżonków wykazuje dochód zerowy, bądź małżonkowie zarabiają bardzo różniące się od siebie kwoty, zwłaszcza, kiedy jedno z nich musi część swoich dochodów opłacić w wysokości 32% podatku nie warto korzystać z tej opcji i sięgnąć po dwa oddzielne formularze PIT-37.