PIT-37 i wspólne rozliczenie

PIT-37 to jeden z najpopularniejszych druków PIT.  W jego przypadku istnieje możliwość wspólnego rozliczania małżonków. Warto korzystać z tej możliwości, […]

PIT-37 to jeden z najpopularniejszych druków PIT.  W jego przypadku istnieje możliwość wspólnego rozliczania małżonków. Warto korzystać z tej możliwości, ponieważ dzięki temu można znacznie więcej zyskać. Samo rozliczenie również zabiera zdecydowanie mniej czasu niż w przypadku rozliczania każdego PIT-u z osobna.[1]

Podstawy prawne wspólnego rozliczania małżonków

Możliwość wspólnego rozliczenia podatku przez małżonków – przykładowo w sytuacji PIT-37 – jest przewidziane przez ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W art. 6 ustawodawca przewidział, że małżonkowie co do zasady podlegają odrębnemu opodatkowaniu, jednak po wywiązaniu się z określonych warunków mogą oni wnioskować o wspólne rozliczenie.

Jakie warunki musi spełniać małżeństwo?

W sytuacji wspólnego rozliczania PIT-u ze swoim małżonkiem należy spełniać poniższe przesłanki:

  • Oboje małżonków podlega pod obowiązek podatkowy,
  • Pomiędzy partnerami jest przez cały rok wspólność majątkowa,
  • Małżonkowie przez cały rok podatkowy są w związku małżeńskim – nie należy uwzględniać w tym przypadku wdów oraz wdowców,
  • Małżonkowie składają wniosek o wspólne rozliczenie,
  • w przypadku PIT-37, w celu rozliczania się właśnie tym formularzem, muszą w sposób samodzielny spełniać wymogi po to, aby rozliczyć zeznania podatkowe.

E-deklaracje a Twój e-PIT

Naczelną zasadą rozliczeń podatkowych jest ich indywidualność. Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła automatyczne generowanie rozliczeń w produkcie Twój e-PIT dla wszystkich podatników PIT-37. Jakie pytanie może pojawić się w przypadku programów do wypełniania PIT-ów? Co, jeśli jeden z małżonków do tej pory korzystał z innej usługi lub, co, jeśli po raz pierwszy deklaracja PIT-37 będzie rozliczana w Twój e-PIT? Nie trzeba się przejmować, ponieważ rozwiązanie przewiduje również takie sytuacje. Wspólnie przygotowane rozliczenie PIT-37 jest traktowane jako deklaracja, która została przygotowana w sposób samodzielny, a co za tym idzie ma pierwszeństwo na skutek udostępniania w usłudze Twój e-PIT poprzez deklaracje “automatyczne”.

Mikrorachunek

W 2020 roku nowością jest mikrorachunek, który dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne. Wystarczy jeden rachunek do regulowania zobowiązań dotyczących podatku PIT, CIT i VAT. W przypadku funkcjonowania mikrorachunku pojawiają się wątpliwości dotyczące wspólnego rozliczenia PIT-37. Na jaki indywidualny rachunek należy wpłacić zobowiązanie podatkowe? Czy może należy podzielić po połowie. W tej sytuacji ustawodawca postanowił, że małżonek, który jest wskazany w zeznaniu podatkowym, jako pierwszy powinien przelać podatek na swój mikrorachunek. Dlatego nie należy przesadnie panikować w takiej sytuacji i kontaktować się ze swoim Urzędem Skarbowym, ponieważ rozwiązanie jest podane przez stronę rządową.
W przypadku PIT-u 37 istnieje możliwość wspólnego rozliczenia przez małżonków. W ten sposób można zyskać znacznie więcej. Dlatego wspólnie rozliczane PIT-y wpływają do Urzędu Skarbowego w tak znacznych ilościach jak do tej pory.

[1] https://www.money.pl/podatki/pit-37-we-wspolnym-rozliczeniu-praktyce-i-orzecznictwie-6471191672366721a.html, dostęp: 27.01.2020r.