PIT-38 i PIT-8C: Podatek od zysków kapitałowych

Zbycie w ciągu roku papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i realizacji wszelkich praw z tego wynikiających, jest objęte podatkiem dochodowym w stawce 19%. Taka regulacja obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004 roku, więc równą dekadę rozliczamy w ten sposób przychody z obrotów na giełdzie.

Osoba fizyczna, która uzyskiwała w ten sposób dochody, rozumiana także jako inwestor, otrzymuje po zakończeniu roku podatkowego zbiorczą informację w postaci druku PIT-8C. Na druku tym zawarte są przychody oraz poniesione koszty, na posiadanych rachunkach i rejestrach prowadzonych przez biuro maklerskie.

Warto pamiętać o tym, że zobowiązanie podatkowe narodzi się tylko w momencie, gdy dokonamy sprzedaży poszczególnych instrumentów finansowych, a więc koszty ich nabycia mogą zostać rozliczone i zawarte w druku PIT-8C dopiero w momencie ich zbycia.

Druk PIT-8C nie zawiera wykazów o dochodach podlegających opodatkowaniu ryczałtem.

W przypadku, gdy osoba uzyskująca dochody na giełdzie posiada kilka różnych rachunków, w różnych domach maklerskich, otrzyma ona po zakończeniu roku podatkowego kilka różnych informacji PIT-8C. Zawsze jednak w efekcie sporządzone zostanie jedno zeznanie podatkowe – PIT-38, które podatnik wypełni samodzielnie.

Warto mieć także na uwadze fakt, że przychodów pochodzących z zysków kapitałowych nie należy łączyć z dochodami, które były opodatkowane według progresywnej skali podatkowej. Nie należy ich łączyć także z dochodami uzyskanymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Zeznanie w postaci druku PIT-38 za miniony, 2014 rok składane jest we właściwym Urzędzie Skarbowym. Ostateczny termin składania druku upływa z dniem 30 kwietnia 2015 roku.