PIT-39- wypełnianie, program 2017/2018

PIT-39 jest deklaracją, która dotyczy przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości nabytych bądź wybudowanych. Obowiązuje to podatników, którzy sprzedali swoją nieruchomość […]

PIT-39 jest deklaracją, która dotyczy przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości nabytych bądź wybudowanych. Obowiązuje to podatników, którzy sprzedali swoją nieruchomość po 31 grudnia 2008 roku. Opodatkowanie wynosi 19%. PIT-39 najlepiej wypełnić za pomocą Program PIT, który ułatwi przeciętnemu użytkownikowi, dokładne i rzetelne wypełnienie formularza.Za pomocą Internetu można przekazać PIT do Urzędu po przez e-Deklaracje.

PIT-39 – rozliczenie za 2017 rok

W formularzu PIT-39 nie ujmuje się praw majątkowych i nieruchomości, jeśli sprzedaż była wykonana w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W takim wypadu dochód ze zbycia należy ująć jako przychód z tej działalności gospodarczej.
Sprzedaż praw majątkowych bądź nieruchomości, wybudowanych, nabytych, otrzymanych jako darowizna, otrzymanych w spadku, kupionych itd., wcześniej, czyli przed rokiem 2009-01-01, podaje się w zeznaniach PIT 36 lub PIT-28 lub PIT-38 lub PIT-36L w zależności od tego, które zeznanie, podatnik rzeczywiście sporządza.

 

 

 

pobierz-program

 

 

PIT-39 a rozliczenie wspólne małżonków

PIT-39 to formularz, który wypełnić musi podatnik, który uzyskał przychód związany ze sprzedażą nieruchomości i powiązanych z nią praw majątkowych. Jak w tym formularzu wygląda sprawa wspólnego rozliczania się podatników pozostający w związku małżeńskim?

W przypadku PIT-39 małżonkowie nie rozliczają się poprzez jedną deklarację, jak w przypadku najpopularniejszego formularza PIT-37. Jeżeli pozostający w związku małżeńskim podatnicy sprzedają nieruchomość, która objęta była wspólnością majątkową, muszą oni złożyć dwie deklaracje. Każdy z małżonków w deklaracji musi wykazać dokładny przychód, jaki uzyskał ze swojego udziału w nieruchomości.

Przychód ze sprzedaży nieruchomości objęty jest zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19 proc. Jednocześnie należy zaznaczyć, że stawka podatku nie jest w żaden sposób uzależniona od innych dochodów podatnika.

Deklarację PIT-39 każdy z małżonków ma obowiązek dostarczyć do końca kwietnia w roku następującym po danym okresie rozliczeniowym. Trzeba przy tym pamiętać, że zapłacenie podatku nie musi dokładnie pokrywać się z terminem złożenia deklaracji PIT-39 – nie można przy tym definitywnie przekroczyć ostatecznej daty.

Program PIT-39 na rozliczenie 2017/20187

Z myślą o wszystkich podatnikach, którzy rozliczają się z podatku za zbycie nieruchomości przygotowaliśmy bezpłatny program do PIT-39 za 2017 rok. Za pomocą naszego programu bez problemu rozliczysz się z PIT-39 za 2016 rok w 2017 roku. Nasz program obsługuje wszystkie zeznania podatkowe 2017/2018, a także wszelkie wymagane załączniki.