PIT dla opiekunek pracujących w Niemczech

Coraz więcej osób decyduje się na pracę zagranicą. Jedną z chętniej wybieranych profesji są opiekunki osób starszych. Panie skuszone wysokim […]

Coraz więcej osób decyduje się na pracę zagranicą. Jedną z chętniej wybieranych profesji są opiekunki osób starszych. Panie skuszone wysokim zarobkiem często decydują się na pracę w Niemczech. Jednak może pojawić się dla nich pewien problem. Jak powinny rozliczyć one swoje zagraniczne zarobki.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Polska podpisała z Niemcami umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nie każdy jednak wie, co to właściwie oznacza. Niektórym wydawać się może, że muszą się oni osobno rozliczyć się z tego, co uzyskały w Polsce i osobno w Niemczech z tego, co zarobiły w Niemczech. Jednak wcale nie jest to takie proste.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania mówi jedynie o tym, że nie można dwa razy opodatkować tej samej kwoty. W związku z tym rozliczenia podatkowe w Polsce oraz w Niemczech będą miały wypływ na podatki w obu państwach. Składany w Polsce PIT uwzględni więc zarobki opiekunki w Niemczech, natomiast rozliczenie podatkowe w Niemczech uwzględniać będzie także zarobki opiekunki z Polski.[1]

Metoda wyłączenia z progresją

Opiekunka osób starszych, która będzie chciała rozliczyć swoje dochody uzyskane w obu państwach powinna skorzystać z metody wyłączenia z progresją. Polega ona na tym, że państwa rezygnują z własnego roszczenia podatkowego w stosunku do dochodu, który podlega opodatkowaniu w drugim państwie. W związku z tym dochód uzyskany zagranicą zwolniony jest z opodatkowania w państwie rezydencji. Państwo rezygnacji zastrzega sobie prawo do uwzględniania wysokości dochodów zagranicznych dla potrzeb ustalenia stawki podatkowej.

Jak obliczyć podatek metodą wyłączenia z progresją?

Chcąc obliczyć wysokość należnego podatku zgodnie z metodą wyłączenia z progresją, powinniśmy dokonać następujących obliczeń:

  1. Rozpoczynamy od zsumowania dochodów uzyskanych w Polsce (pomniejszając je o przysługujące obliczenia) z dochodami uzyskanymi w Niemczech.
  2. Następnie od uzyskanej sumy obliczamy hipotetyczny podatek przy zastosowaniu skali podatkowej.
  3. Kolejno musimy obliczyć rzeczywistą stopę procentową podatku. Rozpoczynamy od podzielenia hipotetycznego podatku przez sumę dochodów z Polski i Niemiec. Następnie uzyskaną liczbę mnożymy przez 100 i uzyskany wynik zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku.
  4. Ostatnim krokiem jest wyliczenie wysokości podatku, który należy uregulować w Polsce. W tym celu wykorzystujemy obliczoną rzeczywistą stopę procentową podatku. Podstawę do obliczenia należnego podatku stanowią dochody uzyskane na terenie Rzeczpospolitej, które opodatkowane są według skali podatkowej po ich zaokrągleniu do pełnych złotych.

Ograniczenia metody wyłączenia z progresją

Należy mieć na uwadze, że metoda ta ma jedno ograniczenie. O ile stosowanie jej jest w pełni uzasadnione w państwie stosującym wyłączenie w przypadku podatków o progresywnej stawce podatkowej, jednakże w przypadku proporcjonalnej stawki podatkowej metoda ta mija się z celem. Stosując metodę wyłączenia pełnego uzyskamy dokładnie taką samą kwotę.

[1] https://www.arbeitlandia.eu/2011/05/17/praca-w-niemczech-a-podatki-i-swiadczenia-w-polsce/, dostęp: 15.11.2019r.