PIT/B – podatek liniowy

Kto korzysta z załącznika PIT/B? Załącznik PIT/B służy tylko i wyłącznie przedsiębiorcom. Pozostali podatnicy mogą go pominąć. Wypełnienie tego załącznika […]

Kto korzysta z załącznika PIT/B?

Załącznik PIT/B służy tylko i wyłącznie przedsiębiorcom. Pozostali podatnicy mogą go pominąć.

Wypełnienie tego załącznika przysługuje jedynie przedsiębiorcom, którzy korzystają z zasad ogólnych bądź podatku liniowego. W związku z tym wniosek ten związany jest  wyłącznie z deklaracją przedsiębiorców rozliczających się na wniosku PIT – 36 oraz PIT – 36L. W przypadku małżonków deklarację składa się odrębnie nawet jeżeli składają oni wspólne zeznanie podatkowe. Każdy z małżonków składa załącznik na własne imię i nazwisko.

Jeśli małżonkowie  objęci są wspólnością majątkową małżeńską, a tylko jeden z nich prowadzi działalność lub jest wspólnikiem spółki wówczas załącznik PIT/B wypełnia wyłącznie małżonek będący przedsiębiorcą. Nie ma znaczenia, że wspólność majątkowa roztacza się na majątek firmy.

Małżonkowie, którzy prowadzą wspólną spółkę również oddzielnie składają PIT/B nawet jeśli rozliczają się wspólnie na jednym zeznaniu podatkowym PIT – 36.