PIT/M – zarobek małoletnich

Kogo dotyczy załącznik?             W sytuacji doliczania do dochodów rodziców zarobków małoletnich dzieci, rodzice poza własną deklaracją podatkową składają załącznik […]

Kogo dotyczy załącznik?

            W sytuacji doliczania do dochodów rodziców zarobków małoletnich dzieci, rodzice poza własną deklaracją podatkową składają załącznik PIT/M (Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców), w którym wskazać powinni wartość zarobków dziecka.

Dokument ten składa się wyłącznie z deklaracją PIT-36. Małżonkowie, którzy rozliczają się standardowo na drukach PIT – 37 muszą zmienić deklaracje podatkową, co oznacza, że w miejsce wniosku PIT – 37 powinni wypełnić dokument PIT – 36 oraz wliczyć na nim przychody małoletniego.

Wszyscy ci podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach liniowych bądź ryczałtem ewidencjonowanym i nie składają w ogóle deklaracji PIT – 36, w przypadku uzyskania przychodów przez małoletniego wypełnią dodatkowo PIT – 36 wraz z załącznikiem.

 

Kiedy składa się PIT/M?

PIT/M składa się w sytuacji, gdy dochody dziecka są doliczane do dochodów rodzica. Opodatkowanie jako osoba samotnie wychowująca dziecko pozwala doliczyć dochody dziecka, również niedoliczane standardowo do przychodów rodzica.

Ulgi i uproszczenia podatkowe w PIT/M

W przypadku załącznika PIT/M nie stosuje się dodatkowych ulg ani uproszczeń podatkowych. Rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko pozwala na ustalenie zobowiązania podatkowego w podwójnej wysokości podatku liczonego od połowy łącznych przychodów dziecka i osoby samotnie wychowującej. W takim przypadku pozwala to dwukrotnie wykorzystać kwotę wolną od podatku bądź obniżyć próg skali podatkowej z 32% do 18%. Jeżeli ulgi przysługują małżonkom, są oni uprawnieni do rozliczania ulgi prorodzinnej. Małżonkowie mogą je stosować, doliczając zarobki małoletniego.

Dziecko małoletnie, którego rodzice nie żyją

W sytuacji, gdy chodzi o dziecko małoletnie, którego rodzice nie żyją dziecko wyszczególnia przychody jako jego własne natomiast deklaracja zostaje podpisana przez opiekuna prawnego. Przychody dziecka nie są doliczane do przychodów podatników pełniących funkcję opiekunów prawnych dziecka.

Kto powinien wypełnić druk PIT/M?

Jeśli rodzić przysposobił dziecko prawnie zarobkujące również jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji PIT/M. rzeczywiste wychowanie cudzego dziecka nie zobowiązuje do doliczania zarobków dziecka przysposobionego do zarobków rodzica.

Jeśli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się odpowiednio po połowie do dochodu każdego z małżonków.  Jeśli małżonkowie rozliczają się wspólnie wówczas zarobki małoletnich dzieci dolicza się do wspólnych dochodów rodziców. Podatek oblicza się w podwójnej wysokości połowy łącznej kwoty dochodów małżonków. Rachunkowo kwota ta zostanie i tak podzielona po połowie na każdego z nich.

Przy orzeczeniu rozwodu rodziców lub ich separacji przychody dziecka powinny być doliczane małżonkowi, który zgodnie z orzeczeniem posiada władzę rodzicielską, co oznacza że posiada również prawo do rozporządzania majątkiem dziecka. Jeśli władza rodzicielska pozostaje na obojgu małżonkach, oboje powinni uwzględniać przychody dziecka w zeznaniach rocznych, niezależnie od faktycznego sprawowania nad dzieckiem władzy rodzicielskiej.