PIT/ZG – dochody z zagranicy

Dla kogo przeznaczony jest PIT/ZG?             Wniosek PIT/ZG przeznaczony jest dla tych osób, które rozliczają przychody uzyskiwane od zagranicznych podmiotów […]

Dla kogo przeznaczony jest PIT/ZG?

            Wniosek PIT/ZG przeznaczony jest dla tych osób, które rozliczają przychody uzyskiwane od zagranicznych podmiotów lub zarobkują poprzez pracę za granicą.

Kiedy nie trzeba wypełniać wniosku?

Załącznika nie trzeba wypełniać w momencie, gdy podatnik, podczas pobytu za granicą uzyskuje przychody wynikające ze stosunku pracy zawartego w Rzeczypospolitej, np. przebywa w delegacji.

Oddelegowany będzie miał obowiązek wypełnienia wniosku w przypadku, gdy wynagrodzenia dokonuje podmiot zagraniczny.

Z którymi deklaracjami wiąże się wypełnienie załącznika PIT/ZG?

Załącznik PIT/ZG składany jest do deklaracji PIT – 36, PIT – 36L, PIT – 38 oraz PIT – 39. Druk ten dołącza się do każdego zeznania odrębnie poprzez wypełnienie w nim odpowiedniej części związanej z danym zeznaniem podatkowym.

Załącznik PIT/ZG a miejsce przebywania podatnika

Załącznik ten składany jest odrębnie dla każdego państwa, z którego podatnik uzyskuje przychody. Jeśli osiągane przychody pochodziły z różnych krajów wówczas dla każdego z nich należy wypełnić osobny załącznik.

Rozliczenia kwot uzyskanych w kraju i  poza jego granicami

Kwot, do których stosuje się zasadę zwolnienia z progresją nie należy ujmować w załączniku wówczas, gdy podatnik nie zarobkował dodatkowo w Polsce.

Jeżeli podatnik uzyskiwał w kraju dodatkowe sumy jakie podlegają opodatkowaniu na tych samych zasadach co kwoty z zagranicy wówczas wartości te należy wprowadzić do załącznika PIT/ZG. Do przychodów pochodzących zza granicy podatnik może zastosować zasadę zwolnienia z progresją.

Jeżeli podatnik rozlicza się ze zwolnienia podatkowego, czyli tzw. 30% kwoty diety za każdy dzień przebywania zagranicą w stosunku pracy, wartości kwot zwolnionych z opodatkowania, nie wykazują w załączniku PIT/ZG ani w deklaracji rocznej.

W sytuacji, gdy mamy do czynienia z małżonkami druk PIT/ZG należy składać odrębnie dla każdego z nich, nawet jeśli korzystają z możliwości rozliczenia wspólnego.

W załączniku PIT/ZG nie należy wykazywać ulgi abolicyjnej, ponieważ razem innymi ulgami podatkowymi do załącznika w postaci dokumentu PIT/O.