Podatek PIT a korepetycje

Coraz więcej osób decyduje się na dodatkowy zarobek w postaci udzielania korepetycji. Dla niektórych stanowi to nawet główne źródło dochodu. […]

Coraz więcej osób decyduje się na dodatkowy zarobek w postaci udzielania korepetycji. Dla niektórych stanowi to nawet główne źródło dochodu. Korepetytorzy mogą być zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę bądź umowę zlecenie u przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność związaną z edukacją. Niektórzy korepetytorzy decydują się jednak na prowadzenie własnej działalności. Warto więc wiedzieć, jak opodatkować przychody uzyskiwane z korepetycji oraz jaką formę rozliczenia wybrać.

Czym różni się działalność wykonywana osobiście od działalności gospodarczej?

Zgodnie z ustawą o PIT jako działalność gospodarczą i pozarolniczą działalność gospodarczą rozumie się działalność zarobkową:

  • usługową, handlową, budowlaną, wykonawczą;
  • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy i wartości niematerialnych oraz prawnych;
  • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu oraz wydobywaniu kopalin ze złóż;
  • prowadzoną we własnym imieniu w sposób zorganizowany i ciągły bez względu na jej rezultat.

Bez względu, czy podatnik osiągnął zyski czy straty w danym roku, musi on rozliczyć się na właściwej deklaracji PIT.

Jako działalność wykonywaną osobiście rozumie się natomiast działalność zarobkową, która nie jest prowadzona w sposób ciągły oraz zorganizowany, ma ona charakter jedynie incydentalny. Musi być ona oczywiście wykonywana samodzielnie przez osobę fizyczną, która nie zatrudnia osób trzecich.[1]

Korepetycje świadczone na rzecz osób prywatnych

Choć przychody uzyskiwane z prowadzenia korepetycji nie noszą znamion działalności gospodarczej, należy je opodatkować. Tego typu przychody uzyskuje się w oparciu o umowę o świadczenie usług do której stosuje się przepisy o zleceniu. W sytuacji, gdy zleceniodawcą jest osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej to dla korepetytora źródłem uzyskiwanych przychodów nie będzie działalność prowadzona osobiście. W takiej sytuacji mówimy o innych źródłach przychodów, które podlegają innym zasadom opodatkowania.

Przychody z korepetycji mogą zostać opodatkowane na dwa sposoby:

  • w ujęciu całorocznym – całość przychodów ujmuje się w zeznaniu rocznym i płaci się podatek za cały rok,
  • w ujęciu miesięcznym – co miesiąc, w terminie do 20. dnia danego miesiąca należy odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy. Należy jednak cały rok stosować tę metodę, a po zakończeniu roku całe rozliczenie trzeba ująć w zeznaniu rocznym.

Prowadzenie korepetycji jako działalność gospodarcza

W przypadku, gdy usługi świadczone przez korepetytora spełniają definicję działalności gospodarczej, czyli prowadzone są w sposób zorganizowany i ciągły, podatnik musi dokonać rejestracji działalności gospodarczej. W tej sytuacji przychody z korepetycji należy rozliczać w ramach prowadzonej działalności, którą może opodatkować na 4 możliwe sposoby:

  • karta podatkowa,
  • podatek liniowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • skala podatkowa, czyli zasady ogólne.

Wybór metody opodatkowania zależy już od podatnika.

[1] https://www.pitax.pl/wiedza/aktualnosci/jak-rozliczyc-dochody-z-korepetycji-dzialalnosc-osobista/, dostęp: 21.10.2019 r.