Podatek PIT w przypadku artystów

Artyści są szczególną grupą podatników, którzy cieszą się między innymi z możliwości odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu (KUP). Jednak może […]

Artyści są szczególną grupą podatników, którzy cieszą się między innymi z możliwości odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu (KUP). Jednak może dojść do sytuacji, kiedy osoba osiągająca przychody ze swojej twórczości przekroczy limit przychodu. [1]

Sytuacja artystów

Jeśli podatnik rozlicza się na zasadach podatku liniowego lub według skali podatkowej, wówczas  pojawia się możliwość  odliczenia od dochodu kosztu uzyskania przychodów (KUP).  Artyści mają bardzo atrakcyjną sytuację w prawie podatkowym, ponieważ mogą oni odliczyć 50% kosztów uzyskania przychodów. Jednak nie można korzystać z tego przywileju bez końca. Istnieje limit kosztów autorskich w rozliczeniach podatkowych. Co powinien zrobić artysta, który w danym roku podatkowym przekroczył ustawiony ustawowo limit kosztów uzyskania przychodów?

Jaka deklaracja?

Artyści korzystają z formularza PIT-36, który jest przeznaczony dla osób rozliczających swoje dochody na zasadach ogólnych bez pośredniczenia ze strony płatnika. W takiej sytuacji podatnik jest zobligowany do samodzielnego obliczenia oraz odprowadzenia zaliczki na  podatku dochodowym z tytułu działalności wykonywanej we własnej osobie. Podstawą do obliczenia zaliczki jest przychód pomniejszony dodatkowo o miesięczne koszty uzyskania przychodów oraz o składki, które zostały potrącone przez płatnika w danym miesiącu. Maksymalne odliczenie wynosi 50% pierwszego przedziału skali podatkowej.

Rozliczenie

Koszty uzyskania przychodów w przypadku artystów oraz twórców nie mogę przewyższyć kwoty, która stanowi górna granicę pierwszego przedziału skali podatkowej 85 528 zł. W ten sposób koszty, które zostały uzyskane przez artystów nie powinny być większe niż 42 764 zł. Jednak droga tutaj nie jest zamknięta, ponieważ artysta może odpisać większą kwotę kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, że jest w stanie udowodnić na jakiej podstawie dokonał jej zawyżenia i dlaczego jest na takim a nie innym poziomie.

Umowy

Praca wykonywana przez artystów musi być oczywiście uregulowana odpowiednimi umowami cywilnoprawnymi. Bardzo często stosunek pracy jest regulowany u artystów przed wszystkim umową o dzieło. Twórca jest wtedy pracownikiem i musi rozliczyć się ze swoich dochodów, wypełniając w tym celu PIT-37. O możliwości odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów mówi art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak nie należy w przypadku odliczania mylić przychodów uzyskiwanych ze swojej pracy, która jest wykonywana osobiście, od przychodów płynących z tytułu praw majątkowych. W przypadku tych drugich dochodzi do tego, że poziom odliczenia kosztów uzyskania przychodów wynosi 20%.

Artyści mają wyjątkową sytuację podatkową, co sprawia, że mogą czerpać znaczne korzyści w poszczególnych sytuacjach podatkowych. Oczywiście nie ma tutaj znaczenia, czy mowa o malarzu czy aktorze. Sztuka, którą trudni się dany twórca, nie ma znaczenia w kwestii podatkowej. Każdy artysta musi rozliczyć się PIT-em 37.

[1] https://mapapit.pl/kiedy-artysta-przekroczyl-limit-kosztow-autorskich-jakie-rozliczenie-roczne-pit_1344.html, dostęp: 21.10.2019r.