Podatek PIT w przypadku własnej działalności gospodarczej

Jeśli prowadzisz swoje przedsiębiorstwo należy się liczyć przede wszystkim z obowiązkiem rozliczania się ze wszystkich zobowiązań podatkowych, których jest niemało.[1] […]

Jeśli prowadzisz swoje przedsiębiorstwo należy się liczyć przede wszystkim z obowiązkiem rozliczania się ze wszystkich zobowiązań podatkowych, których jest niemało.[1]

Rozliczenie na zasadach ogólnych i zasadach liniowych

W tym przypadku podatek może wynosić 18% lub 32%. Jest to zależne od tego, jak wysokie przychody osiągnie dany podatnik. Podatek liniowy sprawia, że przedsiębiorca decyduje się na rozliczenie, którego wysokość to stały poziom 19% bez względu na wysokość przychodów. Wybór należy oczywiście do podatnika.

Co lepsze?

Sensem istnienia przedsiębiorstwa na rynku jest zysk. Bardzo często dochodzi do tego, że dany podatnik nieznacznie przekracza limit przychodów zarezerwowanych dla stawki 18% w opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Wtedy podlega pod opodatkowanie 32%, co wiąże się z obowiązkiem wpłacenia do Urzędu Skarbowego większej kwoty podatku. Jeśli przedsiębiorca spodziewa się przekroczenia progu podatkowego, wówczas zdecydowanie lepiej wybrać podatek liniowy.

Zaliczki na PIT

Przedsiębiorca, który zakłada własną działalność, składając wniosek rejestracyjny, musi wybrać formę zapłaty zaliczki. Ma on do wyboru zaliczki:

  • kwartalne,
  • miesięczne,

Zaliczki i należny podatek przedsiębiorca ma obowiązek wyliczać sam. Urząd skarbowy nie zrobi tego za niego.

Przedsiębiorca, który rozlicza się na zasadach ogólnych płaci zaliczki na podatek dochodowy, gdy wysokość dochodu w danym roku podatkowym przekroczy kwotę wolną od podatku. W związku z tym, jeśli w danym miesiącu bądź kwartale przekroczy on kwotę wolną od podatku musi on zapłacić zaliczkę w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca czy kwartału. Zdarzają się również sytuacje, w których przedsiębiorca nie musi płacić zaliczki mimo iż przekroczy kwotę wolną od podatku. Związane jest to z zasadami stosowanymi przy wyliczaniu zaliczki. Płaci się ją na podstawie wyliczonych narastająco przychodów oraz kosztów, z których wylicza się dochód. Oznacza to, iż nie należy brać pod uwagę przychodów oraz kosztów z danego miesiąca, ale sumować wszystkie przychody oraz koszty włącznie do miesiąca, za który wyliczana jest zaliczka.

Jeżeli przedsiębiorca rozlicza się podatkiem linowym, to zaliczkę na podatek dochodowy musi on zapłacić już za pierwszy miesiąc prowadzonej działalności, bez względu na wysokość osiągniętego dochodu. Jedynie w przypadku straty nie musi on płacić zaliczki. Zaliczki płaci się w takim samym terminie, jak przy zasadach ogólnych, czyli do 20. dnia kolejnego miesiąca bądź kwartału. Wszelkie zmiany trybu płacenia zaliczki zgłasza się dopiero w rocznym zeznaniu, składanym za rok, w którym stosowano dane rozwiązanie.

[1] https://www.pit.pl/pit-36/, dostęp: 23.10.2019r.