Podatki w Polsce i znaczenie PIT-u

Polski system podatkowy z roku na rok komplikuje się coraz bardziej. Pojawiają się nowe podatki, które obciążają kieszeń podatników w […]

Polski system podatkowy z roku na rok komplikuje się coraz bardziej. Pojawiają się nowe podatki, które obciążają kieszeń podatników w jeszcze bardziej znacznym stopniu. Podatek PIT jest obecny od 1993 roku. To właśnie wtedy polscy podatnicy musieli rozliczyć się że swoich dochodów wypracowanych w ciągu całego roku.[1]

Czym jest PIT?

Jest to podatek od dochodu wypracowanego w trakcie całego roku. Skrót nazwy podatku pochodzi od Personal Income Tax. Obecnie jego stawka wynosi 18% i 32%. Oczywiście poziom opodatkowania jest zależny od wysokości dochodu, który został wypracowany w ciągu całego roku. W przypadku wyższego opodatkowania stawka 32% nie dotyczy ona całego dochodu, który został wypracowany w ciągu całego roku, lecz nadwyżki ponad ustaloną ustawowo kwotę.

Podział PIT w polskim systemie podatkowym

Deklaracji PIT jest bardzo dużo. Warto poznać ich podział oraz wiedzieć, który dokładnie należy rozliczyć. Poniżej tabela z opisem poszczególnych typów.

Rodzaj PIT-uDla kogo?
PIT-37Najbardziej popularna deklaracja PIT. Odnosi się do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, dzieło albo zlecenie. Dotyczy także emerytów oraz rencistów.
PIT-36Obejmuje on osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Do swoich dochodów doliczają dodatkowo dochody uzyskane przez małoletnie dzieci lub dochody pochodzące zza granicy. Istnieje również druk PIT-36L. Dotyczy podatników rozliczających się w oparciu o podatek liniowy, którego poziom wynosi 19%.
PIT-39W przypadku sprzedaży nieruchomości lub nabycia praw majątkowych należy wypełnić PIT-39. Podatnik oblicza różnicę pomiędzy podstawą opodatkowania a kosztami uzyskania.
PIT-38Wypełniają go podatnicy otrzymujący przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów wartościowych. Dotyczy on również wszelkich innych przychodów, które wynikają ze zbywania oraz obracania papierami wartościowymi.
PIT-28Dotyczy osób, które otrzymują przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Udział procentowy PIT-u w ogóle podatków

W Polsce można wyróżnić wiele różnych podatków. Do Skarbu Państwa największy wpływ środków od wielu lat zapewnia podatek od towarów i usług, czyli znany szerzej jako VAT. Kolejnym jest akcyza, która obejmuje dobra luksusowe. Na ostatnim miejscu na podium stoi właśnie, niezmiennie od wielu lat, omawiany PIT. Zaraz za podium znajduje się CIT. Wyniki z poszczególnych lat są przedstawione w tabeli poniżej.

Podatek20102011201220132014
VAT107,3119,3132,5136,3137,1
Akcyza55,758,763,665,968,4
PIT35,638,242,245,248,6
CIT21,824,830,736,142,2
SUMA222,1242,7270,6285297,8

Kwoty są przedstawione w miliardach złotych

 

[1] https://naratunek.org/poradnik/kara-grozi-brak-rozliczenia-pit/, dostęp: 20.10.2019r.