Podatkowa grupa kapitałowa – nowe limity i zmienione zasady rozliczeń w 2018 r.

Zmiany w ustawach o PIT i  CIT od 2018 roku Od 2018 roku planowane są zmiany w PIT i CIT, […]

Zmiany w ustawach o PIT i  CIT od 2018 roku

Od 2018 roku planowane są zmiany w PIT i CIT, dotyczyć będą rozliczeń podatkowych. Głównym zadaniem zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego CIT. Ustawa o CIT ma wyodrębnić dwa źródła dochodu: z zysków kapitałowych oraz z działalności gospodarczej i produkcji rolnej. Nastąpią również zmiany w regulacji niedostatecznej kapitalizacji, ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na usługi niematerialne, min. usługi księgowe, reklamowe, prawne itp. Zmiany mają również dotyczyć Podatkowej Grupy Kapitałowej, ma nastąpić obniżenie progów PGK oraz wyłączenie z kosztów darowizn. Zmiany dotyczące ustawy o PIT mają min. wprowadzić ograniczenia w zaliczaniu kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych, ograniczenia w korzystaniu z ryczałtu od najmu, w zależności od uzyskanych przychodów.

Spora ilość zmian dotycząca różnych podmiotów

Zmiany w ustawach o CIT  i PIT będą obejmowały min. inne zasady opodatkowania spółek, nastąpi rozszerzenie klauzuli nieruchomości, na wszystkie podmioty komercyjne i wierzytelności podmiotów, ma dojść do podwyższenia progu jednorazowej amortyzacji do 5000 zł. Planowane jest obniżenie progu przychodów pasywnych, a także obniżenie podstawy opodatkowania o dywidendę  oraz dochody ze zbycia udziałów.Wprowadzone zmiany mają na celu uzyskania uszczelnienia systemu podatkowego od osób prawnych. Niestety zmiany te nie będą zbytnio korzystne dla podatników.