Podatniku! Masz czas do końca miesiąca na rozliczenie swoich dochodów

Kwiecień jest od zawsze miesiącem nierozłącznie kojarzonym z największą aktywnością związaną ze składaniem rozliczeń podatkowych. Należy pamiętać, że ostateczny dzień […]

Kwiecień jest od zawsze miesiącem nierozłącznie kojarzonym z największą aktywnością związaną ze składaniem rozliczeń podatkowych. Należy pamiętać, że ostateczny dzień na dokonanie obowiązku podatkowego przypada na dzień 30 kwietnia i do tego dnia podatnicy muszą złożyć swoje deklaracje rozliczeniowe. 

Koniec okresu rozliczeniowego zbliża się wielkimi krokami

Podatnicy często odkładają złożenie formularza rozliczeniowego na ostatnią chwilę, dlatego też w kwietniu zaczynają masowo spływać wypełnione druki PIT do urzędu skarbowego. Przede wszystkim podatnicy powinni dokonać rozliczeń swoich wszelkich uzyskanych dochodów jeszcze przed majem, aby uniknąć konsekwencji i kar, związanych z nieterminowym wypełnieniem obowiązku podatkowego. Warto mieć na uwadze, iż każdy dzień spóźnienia wiąże się z ustalonymi sankcjami, które nakładane są przez urząd skarbowy na podatników.

Rozlicz się już teraz!

Aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji warto dokonać swojego rozliczenia jak najszybciej. Dzięki temu również w przypadku należnego zwrotu podatku, podatnicy otrzymają go wcześniej, zwłaszcza uwzględniając coraz większą ilość składanych druków PIT związaną ze zbliżającym się terminem na ostateczne rozliczenie.

Urząd skarbowy ustawowo ma 45 dni na dokonanie zwrotu odpowiedniej kwoty podatnikom w przypadku korzystania z elektronicznej formy wysyłania PIT. Osoby, które wybiorą standardową, papierową formę rozliczenia będą musiały czekać do 90 dni. Oczywiście zdarza się, że otrzymujemy nasz zwrot wcześniej niż po upływie półtora miesiąca, jednak koniec miesiąca kwiecień wiąże się z bardzo dużą ilością pracy dla urzędników, a w związku z tym okres oczekiwania na należny zwrot może trwać maksymalną ilość czasu.

Jakie są możliwe formy rozliczenia?

Już od kilku lat stale rośnie ilość podatników, którzy decydują się na złożenie swojego rozliczenia za pośrednictwem internetu. Wiąże się to przede wszystkim z wielką wygodą dla podatnika, który ma możliwość złożenia zeznania we własnym domu, ale także w każdym innym dogodnym dla niego miejscu, dzięki możliwości wysyłania PIT także poprzez urządzenia mobilne, takie jak telefon czy tablet. Dodatkowo umożliwia to dokonanie obowiązku podatkowego o dowolnej porze dnia, która podczas wybrania formy papierowej wymagała dostosowania się do godzin pracy urzędu czy tez placówki pocztowej, w której można wysłać swoje roczne rozliczenie.

Podatnicy mają więc pełną dowolność w wyborze formy złożenia wniosków, tak aby było to dla nich najwygodniejsze i nie powodowało kolizji w trakcie codziennych obowiązków.

Dodatkowo można zauważyć, iż forma elektroniczna jest również o wiele bardziej wygodna dla urzędu skarbowego, co wnioskować można po krótszym okresie oczekiwania na ewentualny zwrot podatku. Z całą pewnością znacznie to usprawnia system pracy, dzięki czemu świadczona praca jest dla wszystkich o wiele bardziej korzystna.

Usprawniony system podatkowy

Skoro już urząd skarbowy docenił możliwości składania PITów za pomocą internetu, dokonał też przełomowej modernizacji systemu, poprzez wprowadzenie usługi Twój e-PIT, która ma za zadanie jeszcze bardziej ułatwić podatnikom dokonanie opodatkowania uzyskanych przychodów.

Nowa funkcja rozliczeniowa została stworzona, aby możliwie maksymalnie skrócić czas wypełniania wniosków, dlatego też wszelkie niezbędne informacje, które powinny się znaleźć na druku PIT są już wypełnione przez Krajową Administrację Skarbową, która na podstawie ubiegłorocznych deklaracji oraz otrzymanych informacji od pracodawców o wysokości uzyskanych dochodów przed pracowników, uzupełnia wymagane pola i rubryki, dzięki czemu w systemie na podatników czekają już uzupełnione druki.

Uwaga!

System Twój e-PIT od 2019 roku udostępnia zeznania podatkowe wyłącznie podatników, którzy rozliczają się na podstawie druków PIT-37 oraz PIT-38. Oznacza to, iż innowacyjna metoda w obowiązującym okresie rozliczeniowym dotyczy pracowników, wykonujących pracę na podstawie umów o pracę czy zlecenie oraz przedsiębiorców, który uzyskali dochód z tytułu sprzedaży akcji oraz papierów wartościowych.

W związku jednak z dużym zainteresowaniem podatników usługą Twój e-PIT, a jednocześnie znacznym usprawnieniu całej procedury podatkowej Ministerstwo Finansów zapewnia o wprowadzeniu od następnego roku tej możliwości także dla przedsiębiorców korzystających z druków PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28 do rozliczenia. Wówczas osoby prowadzące działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych, w sposób liniowy, czy też z użyciem ryczałtu również będą mogli w dużym stopniu skrócić czas na wypełnianie formularza.

Jak dokonać rozliczenia podatkowego?

Jak już wcześniej zostało wspomniane podatnicy mają możliwość rozliczenia się w formie elektronicznej, wysyłając do urzędu wypełniony PIT oraz skorzystanie z papierowej formy rozliczenia.

Aby go dokonać w sposób tradycyjny należy pobrać wniosku od urzędu skarbowego, następnie dokładnie wypełnić swoje zeznanie i dokonać wszelkich obliczeń. Kolejnym krokiem jest złożenie wypełnionego druku osobiście w urzędzie skarbowym lub wysłanie go pocztą.

Korzystając z programów PIT należy wybrać odpowiedni program, następnie zdecydować, który z rodzajów PIT nas dotyczy, a następnie rozpocząć uzupełnianie wniosku. W programie komputerowym podatnicy nie muszą już martwić się o obliczenia, ponieważ dokonywane są one automatycznie.

Twój e-PIT

Dla tych, który od tego roku mają możliwość skorzystania z usługi Twój e-PIT, czyli osoby rozliczające się przy pomocy druków PIT-37 i PIT-38 jest przeznaczone kilka możliwości. Przede wszystkim usługa ma nieść podatnikom możliwość całkowitego zapomnienia o obowiązku podatkowym, poprzez uzupełnienie wniosku oraz funkcję automatycznego wysłania wniosku przez Twój e-PIT do urzędu skarbowego. Oznacza to, że podatnicy na prawdę mogą nic nie rozbić, a ich rozliczenie i tak zostanie dostarczone w terminie do urzędu.

Oczywiście warto mimo wszystko dokonać wglądu do swojego wniosku. Aby tego dokonać podatnicy muszą zalogować się do usługi Twój e-PIT, które możliwe jest poprzez wpisanie danych takich jak PESEL lub wymiennie NIP czy datę urodzenia, a do tego należy wpisać kwotę przychodu wykazanego w deklaracji za 2017 rok oraz kwotę przychodu, wynikającą z otrzymanego od pracodawcy PIT-11 za 2018 rok.

Drugą opcją zalogowania się do systemu podatkowego jest skorzystanie z posiadanego profilu zaufanego, jeżeli podatnik takie posiada. Wówczas do zalogowania wystarczą login i hasło pochodzące z profilu zaufanego.

Kiedy już podatnik zostanie zalogowany, ukaże mu się wypełniony przez Administrację Skarbową druk PIT, wraz ze wszystkimi zawartymi tam informacjami. Warto wówczas sprawdzić czy wszystkie dane są aktualne. W przypadku zmiany na przykład numeru konta bankowego lub danych podatnika wystarczy dokonać stosownych zmian w systemie, aby jednocześnie poinformować o nich urząd skarbowy, bez konieczności składania dodatkowych dokumentów z tym związanych.

Oprócz tego warto sprawdzić wpisane przez urząd ulgi. Ogólnie rzecz biorąc powinny zostać one zastosowane zgodnie ze składanymi rozliczeniami w latach ubiegłych, jednak jeżeli od tego roku możemy po raz pierwszy z którejś skorzystać musimy wypełnić tę część samodzielnie. Dodatkowo specjaliści uczulają podatników na zastosowanie ulgi prorodzinnej, gdyż do skorzystania z niej podatnik musi sam wypełnić kwotę opłacanych na ZUS składek, które stanowią limit tej ulgi.

Dodatkowo dzięki wglądowi do swojego zeznania podatkowego możliwe jest wskazanie organizacji pożytku publicznego, na którą aktualnie chce przekazać nasz 1 % podatku, jak również określenie celu szczegółowego, dzięki któremu można dokładniej doprecyzować na co mają zostać przekazane pieniądze. Warto pamiętać, iż 1% podatku dotyczy wszystkich podatników, niezależnie od sposobu uzyskiwanych dochodów, jak również od tego czy należny jest podatnikowi zwrot, czy też będzie musiał dopłacić do opłaconego w trakcie roku podatku.

Oczywiście, dzięki uzupełnienia swojego druku PIT można też uwzględnić dodatkowe ulgi, takie jak wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego oraz przysługujące z tytułu darowizn na kult religijny, krwiodawstwa, ulgi rehabilitacyjnej, czy też ulgi internetowej, z której podatnik skorzystać może przez dwa następujące po sobie lata.

Podatnicy, który zalogują się do usługi Twój e-PIT mogą zaakceptować w pełni wypełniony wniosek przez urząd skarbowy, w przypadku gdy nie musimy niczego uzupełniać i wysłać go po akceptacji wcześniej, niż zostałby wysłany przez program.

Jeżeli podejmiemy decyzję o braku chęci skorzystania z nowoczesnej metody możemy również odrzucić wypełniony formularz i rozliczyć się samodzielnie. Jeżeli jednak nie dokonamy odrzucenia w programie, a złożymy samodzielnie wypełnione zeznanie podatkowe w formie papierowej lub przez inny program PIT urząd uwzględni jedynie deklarację złożoną przez podatnika.

Po dokonaniu całej procedury w usłudze Twój e-PIT i wysłaniu formularza przez internet podatnik powinien pobrać urzędowe poświadczenie odbioru, będące potwierdzeniem na dokonanie obowiązku podatkowego, które warto zachować.

Ważne dla podatników jest również sprawdzenie oraz zdecydowanie w jakiej formie chcemy dokonać swojego rozliczenia, gdyż mamy możliwość zmiany sposobu opodatkowania na osobę samotnie wychowującą dziecko, czy też rozliczenia wspólnego z małżonkiem.

Czy korzystając z usługi Twój e-PIT trzeba wypełniać inne druki?

Jak już wspomniano w aktualnie trwającym roku rozliczeniowym usługa dotyczy jedynie podatników rozliczających się przy pomocy PIT-37 i PIT-38. W uzupełnionych zeznaniach znajdą się wszelkie uzyskane dochody podatnika, które należy rozliczyć i opodatkować.

Wyłącznie w przypadku uzyskania innych dochodów, wynikających z odmiennego tytułu należy wypełnić oddzielny wniosek, taki jak na przykład PIT-28, jeśli posiadamy dochód z najmu mieszkania.

W reszcie przypadków, gdzie dochód podatnika należy do rozliczenia na deklaracji PIT-37 i PIT-38 nie musimy wypełniać dodatkowych formularzy, gdyż wszystkie zarobki zostaną uwzględnione.