Podstawa wymiaru składek ZUS w 2019 roku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował już swoich płatników o najniższej podstawie wymiaru składek, a także o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne […]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował już swoich płatników o najniższej podstawie wymiaru składek, a także o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne w 2019 roku.

Osoby, które pozyskują dochód z prowadzenia własnej działalności gospodarczej, która jest pozarolnicza oraz oparta na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, jak również osoby te nie prowadzą lub nie prowadziły przez ostatnie 60 miesięcy działalności pozarolniczej przed rozpoczęciem tej działalności, a także nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy opłacać będą składki:

  • na ubezpieczenie emerytalne: 131,76 zł
  • na ubezpieczenie rentowe: 54,00 zł
  • na ubezpieczenie chorobowe: 16,54 zł.

Podstawą wymiaru składek dla tych osób jest kwota 675 zł, która stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia w bieżącym roku.

Minimalne wynagrodzenie określone na rok 2019 wynosi 2250 zł.

Natomiast osoby, które prowadzą działalność, opartą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, ale również twórcy i artyści, osoby, które uzyskują przychód z tytułu wykonywania tak zwanego wolnego zawodu, wspólnicy z jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółek jawnych, komandytowych oraz partnerskich, jak również osoby zajmujące się prowadzeniem publicznej lub niepublicznej szkoły, czy też inną formą placówki opiekuńczo-wychowawczej opłacać będą składki w wysokości:

  • na ubezpieczenie emerytalne: 558,08 zł,
  • na ubezpieczenie rentowe: 228,72 zł,
  • na ubezpieczenie chorobowe: 70,05 zł.

Stawki te określone są przy pomocy zadeklarowanej kwoty, będącej nie niższą niż 2859 zł, która pochodzi z obliczenia 60-procentowej stawki od ustalonego przez Radę Ministrów średniego miesięcznego wynagrodzenia, które na rok 2019 wynosi 4765 zł.

Warto wiedzieć, iż najniższa podstawa dotycząca wysokości składek uzależniona jest od przychodu, jaki został uzyskany przez „mniejszych” przedsiębiorców w roku poprzednim, jeśli tylko nie jest on większy niż trzydziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo najniższa podstawa nie może być niższa niż 675 zł oraz wyższa niż 2859 zł.