Popularne błędy podczas wypełniania PIT-u

Mało kto lubi rozliczać się z Urzędem Skarbowym. Szczególnie, że należy to robić bardzo ostrożnie, by wystrzec się błędów, które […]

Mało kto lubi rozliczać się z Urzędem Skarbowym. Szczególnie, że należy to robić bardzo ostrożnie, by wystrzec się błędów, które mogą być przyczyną naszych kłopotów. Dowiedz się jakie są najczęściej popełniane błędy, aby się ich wystrzegać.

Błędy rachunkowe

Podatnicy przy rozliczaniu PIT-u najczęściej popełniają błędy przy obliczeniach. Wynikają one zwykle z tego, że nie zaokrąglają lub źle zaokrąglają oni podstawy obliczenia podatku oraz kwoty podatku do zapłaty. Często błędy wynikają również z nieuwagi podatnika przy przepisywaniu danych z PIT-11. Zdarza się im wpisać błędną kwotę lub wpisać kwotę w niewłaściwe pole. W przypadku, gdy podatnik wykaże błędnie kwotę podatku może to skutkować odpowiedzialnością skarbową. Jeśli chcemy uniknąć tego typu błędów najlepiej jest wykonywać wszystkie obliczenia kilkukrotnie bądź wykorzystać program do rozliczania PIT.

Ulga na dzieci

Podatnicy, którzy będą składać zeznanie za rok 2019 i skorzystają z ulgi na dzieci zwykle nie kontrolują wartości składek ZUS i zdrowotnych. Jest to niezwykle ważne, ponieważ limitują one kwotę zwrotu wpisaną w deklarację PIT-36 lub PIT-37. Co więcej, gdy podatnik nie opłaca składek ZUS lub składek zdrowotnych, nie składać wniosku o zwrot niewykorzystanej kwoty.

Brak podpisu

Brak podpisu na deklaracji podatkowej jest traktowane jako formalny błąd, który należy uzupełnić. Formularze podatkowe, które mają braki formalne uznawane są przez ustawodawcę za „deklaracje”. Należy jednak pamiętać, aby podpisać deklarację podatkową. Zdarza się bowiem, że urzędnicy w ramach czynności sprawdzających informują podatnika o tym, że musi złożyć brakujący podpis i przedstawiają złożoną deklarację do podpisania. W przypadku, gdy podpis nie zostanie uzupełniony deklaracja nie wywołuje skutków prawnych.

Ulga na Internet

Małżeństwa, które korzystają z ulgi na internet często popełniają błąd związany z limitem wydatków. Limit 760 zł dotyczy odrębnie każdego z małżonków, jednak błędem jest, gdy w przypadków wydatków w wysokości 760 zł zastosują oni odliczenie podwójnie. Posiadając rachunki na kwotę 760 zł nie mogą oni odliczyć łącznie 1520 zł. Taka kwota przysługuje wyłącznie, gdy podatnicy posiadają prawidłowo wstawione na wskazaną kwotę.[1]

Możliwości popełnienia błędów przy rozliczaniu deklaracji PIT jest wiele. Właśnie z tego powodu trzeba być bardzo ostrożnym, kiedy to robimy. Wielu z błędów można uniknąć jednak, kiedy zdecydujemy się rozliczyć PIT przy użyciu programu. Wystarczy, że dokładnie spiszemy dane z PIT-11, a program obliczy prawidłowo wszystko za nas.

[1]https://www.e-pity.pl/abc_podatki/typowe_bledy_popelniane_przez_podatnikow, dostęp: 14.09.2019r.