Jak rozliczyć dochody niepełnoletniego dziecka?

W sytuacji, gdy niepełnoletnie dziecko ma własne dochody, to jego rodzice mają obowiązek doliczenia ich do własnych dochodów. Do takich dochodów zalicza się dochody z praw majątkowych, kapitałów pieniężnych, najmu, z renty. Rodzice mogą doliczyć dochody małoletnich do swoich, jeśli mają prawo zarządzania majątkiem swoich dzieci. Osobny PIT w imieniu podopiecznych wypełniają rodziny zastępcze, opiekunowie prawni, rodzice pozbawienie zarządu nad majątkiem dziecka. Również niektóre rodzaje dochodów również nie można doliczyć do dochodów rodziców. Są to min. stypendia czy dochody z przedmiotów oddanych dzieciom do swobodnego użytku.

Jeżeli rodzic nie może doliczyć dochodu dziecka, wypełnia w jego imieniu właściwą deklarację, zazwyczaj jest to PIT-37. W sytuacje jeśli rodzice doliczają dochody dziecka do swoich, uwzględniają je  w tym samym zeznaniu podatkowym, wypełniają PIT-36. W tej sytuacji należy wypełnić również druk PIT/M. Tutaj rodzice składają osobno ten załącznik, mimo, iż rozliczają się np. wspólnie. Zarobki dzieci są doliczane po połowie.