Co jeśli mam dochody niższe niż kwota wolna od podatku?

Podatnicy, którzy mieli mniejsze dochody  od kwoty wolnej od podatku są zwolnieni od płacenia podatku od osób fizycznych. W roku 2016 kwota ta wynosiła 3091, natomiast od 1 stycznia 2017 r. kwota ta zmieniła się i jest uzależniona od dochodu, jest więc ruchoma.

Maksymalna kwota wolna od podatku w 2017 r. wynosi 6600 zł. Tak więc osoby, których suma wszystkich przychodów jest mniejsza od tej wartości, nie zapłacą podatku. Osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czy podatkiem liniowym nie skorzystają z kwoty wolnej od podatku.