Co jeśli złożę PIT za późno?

2 maja 2016 roku minął ostateczny termin składania deklaracji podatkowych pit 36, pit 36L, pit 37, pit 38 i pit 39. W sytuacji, jeśli podatnik spóźnił się z deklaracją, może spodziewać  się konsekwencji w postaci naliczenia kary.  Kodeks karny skarbowy wymienia w takiej sytuacji karę grzywny, której wysokość jest uzależniona od tego czy jest to wykroczenie czy przestępstwo skarbowe. Wykroczenie występuje wtedy, gdy wartość niezapłaconego podatku jest niższa niż pięciokrotność  najniższego wynagrodzenia za pracę. W 2017 roku dotyczy to sumy 10 000. Jeżeli przekroczy tę wartość, mamy do czynienia z przestępstwem karno – skarbowym. W tym przypadku sąd wyznacza grzywnę.

Jeśli podatnik spóźnił się z deklaracją podatkową i chce uniknąć kary, może złożyć wniosek czynnego żalu lub wniosek o niepodleganiu karze. Należy szybko powiadomić urząd skarbowy o niezłożonym zeznaniu podatkowym i uregulować należny podatek. Również podstawą czynnego żalu jest uregulowanie zaległych płatności podatkowych oraz opis tego czynu.