Czy można odliczyć zaległą ulgę na dziecko?

W sytuacji, gdy rodzic złożył deklarację za dany rok podatkowy, a nie uwzględnił w niej dziecka, zapomniał o tej uldze, może złożyć korektę. Każdy ma prawo do złożenia korekty deklaracji do okresu przedawniania złożonych zeznań, wynosi on 5 lat.

Ulga na dziecko przysługuje rodzicom biologicznym i zastępczym, którzy w roku podatkowym wychowywali własne lub przysposobione dziecko. Wiek dzieci objętych ulgą wynosi do 25 lat, jeżeli się uczą. W sytuacji, gdy wychowuje się tylko 1 dziecko, bierze się pod uwagę dochód rodziców, który nie może przekroczyć w danym roku podatkowym 112 000 zł. Rodzice otrzymują na pierwsze dziecko 112,04 zł rocznie, na drugie również taką kwotę, do 2000,04 zł na trzecie dziecko oraz do 2700 zł miesięcznie na czwarte i kolejne dziecko.