Czy można podwyższyć koszty uzyskania przychodu w PIT-37?

Jest to możliwe, jeśli np. pracownik dojeżdża do pracy , która znajduje się w innej miejscowości i nie otrzymuje dodatku za rozłąkę. Wtedy to przysługują mu zryczałtowane koszty. W ten sposób pracownik może samodzielnie podwyższyć koszty uzyskania przychodów w rozliczeniu rocznym PIT, który składa do urzędu skarbowego. Pracownik powinien zgłosić pracodawcy fakt zamieszkania w innej miejscowości, a on z kolei powinien rozliczać wyższe koszty uzyskania przychodu w ujęciu miesięcznym. W tej sytuacji nie ma tutaj znaczenia, ile dni w miesiącu pracownik dojeżdża do pracy.