Czy można złożyć po terminie korektę PIT?

Rozliczając się z urzędem skarbowym możemy popełnić błędy, zapomnieć o jakichś dochodach czy kosztach, w takiej sytuacji należy złożyć korektę deklaracji, mamy na to sporo czasu, jednak nie należy go przekroczyć. Korektę PIT można złożyć do momentu, w którym nie nastąpi przedawnienie zobowiązania podatkowego, tak więc mamy na to 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Prawo podatkowe pozwala na korygowanie zeznań podatkowych, jeśli w stosunku do tego elementu deklaracji nie odbywa się już np. kontrola podatkowa czy postępowanie podatkowe.

Zdarzają się sytuacje, w których podatnik deklaruje niższe przychody bądź zbyt wysokie koszty, w tej sytuacji należy sprostować tę sytuację składając korektę zeznania. Wszelkie błędy w deklaracji należy poprawić ponieważ wiąże się to z odpowiedzialnością karną skarbową. Istnieje możliwość złożenia korekty w celu przekazania 1% na organizację pożytku publicznego. Należy wypełnić taką samą deklarację jak poprzednio z poprawionymi danymi i zaznaczyć, że jest to korekta zeznania. Można ją przesłać pocztą, złożyć w urzędzie lub przesłać elektronicznie.