Czy muszę zapłacić podatek od darowizny?

Osoby, które otrzymały darowiznę mogą być zwolnione z podatku od darowizny,
jeżeli są one najbliższą rodziną darczyńcy. Tak więc zwolnienie to dotyczy małżonków,
zstępnych, wstępnych, ojczyma, macochy, rodzeństwa i pasierba. Te osoby muszą zgłosić
nabycie danej własności naczelnikowi urzędu skarbowego do którego należą, w terminie 6
miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli sprawa dotyczy darowanej sumy
pieniędzy, muszą udokumentować otrzymane środki pieniężne, okazując rachunek bankowy,
na który darowizna została przelana. Jeżeli darowizna otrzymana w ciągu 5 lat, łącznie nie
przekroczy 9637 zł podatnik nie musi zgłaszać otrzymanej darowizny, nawet gdy następuje na
podstawie aktu notarialnego.