Ile wynosi kwota wolna od podatku w 2017 roku?

Od 1 stycznia 2017 roku wprowadzona została zmiana naliczania kwoty wolnej od podatku, zależy ona obecnie od wysokości rocznego dochodu podatnika, tak więc nie jest to już stała kwota a wartość uzależniona od naszych dochodów. Za dochód przyjmuje się różnicę między uzyskanymi przychodami a kosztami ich uzyskania. Tak więc jest to ruchoma kwota zmniejszająca podatek. Oczywiście dalej obowiązuje skala podatkowa 18% i 32%.

Osoby, które nie zarobią w 2017 roku więcej niż 6 600 zł, nie zapłacą podatku, przysługuje im bowiem kwota wolna od podatku właśnie w wysokości 6 600 zł. Kwota wolna od podatku dla dochodu w przedziale między 6 600 zł a 11000 zł stopniowo maleje, w zależności od jego poziomu. Osoby posiadające dochód od 11 000 zł do 85 528 zł posiadają odliczenie ulgi podatkowej na poziomie 556,02 zł. W tym przypadku nic się nie zmieniło, jak w poprzednim roku podatkowym. Podatnicy najmniej zarabiający, odczują te zmiany dopiero  w 2018 roku, dopiero po rozliczeniu roku podatkowego 2017, będą mogli liczyć na zwrot nadpłaty podatku dochodowego.