Jak odzyskać zapłacony podatek od sprzedaży mieszkania?

Osoby, które sprzedały mieszkanie i zapłaciły 19% podatek, mogą wystąpić o jego zwrot po dwóch latach, jeżeli środki przeznaczone były na cele mieszkaniowe. Wykorzystuje się tutaj ulgę mieszkaniową, wykazuje się koszty poniesione na cele mieszkaniowe podatnika, w okresie dwóch lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż. Można więc odliczyć wydatki na remonty, koszty związane z wyposażeniem mieszkania czy domu.