Jak rozliczyć 500+ w ramach PIT-37?

Od kwietnia, maja 2016 roku część rodzin otrzymuje co miesiąc 500 złotych na dziecko. Są to jednak pieniądze jakich nie ujmujemy w deklaracji podatkowej, ponieważ zostały one zwolnione z opodatkowania i nie są zaliczane do dochodu rodziny.

W przypadku, gdy rodzina nie posiada żadnych przychodów poza świadczeniem 500+, nie wypełnia deklaracji podatkowej w ogóle. Nie ma tutaj znaczenia ilość dzieci, na które pobierane jest świadczenie. Zwolnienie od podatku obowiązuje każdą kwotę.