Jak rozliczyć dochody z zagranicy w PIT?

Osoby, które mają miejsce zamieszkania w Polsce dla celów podatkowych, muszą
opodatkować wszystkie dochody osiągnięte w Polsce i zagranicą. Jeżeli zarabiają zagranicą
jako polscy rezydenci, muszą rozliczyć się z osiągniętych przychodów. Tutaj istotnym
punktem jest to aby ustalić rezydencję podatkową. Jeżeli dana osoba wyjechała za granicę i
przebywała w niej krócej niż 184 dni w roku, to możliwe, że traci statut polskiego rezydenta i
rozlicza się w Polsce tylko z dochodów osiągniętych na terytorium tego kraju. Czyli ilość dni,
które przebywa w Polsce mają istotne znaczenie dla sposobu rozliczania. Drugi argument to
jeżeli w Polsce znajduje się centrum interesów osobistych lub gospodarczych tej osoby, to jest
polskim rezydentem, który rozlicza się ze wszystkich dochodów w Polsce.

Niektóre kraje, w których pracuje rezydent mogą posiadać umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z
Polską. W tej sytuacji polski rezydent może płacić podatek w Polsce i w kraju w którym
pracuje. Jeżeli ktoś pracuje zagranicą powinien pamiętać, że w trakcie rozliczeń
dopuszczalne są w poszczególnych krajach odliczenia tzw. 30% diet zagranicznych za każdy
dzień pracy. W każdym kraju wartość jej jest indywidualna.