Jak rozliczyć przychody z Czech?

Osoby, które pracują zagranicą np. w Czechach i przebywają na terenie Polski dłużej niż 183 dni, czy też posiadają na terenie Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych, traktowani są jako polscy rezydenci podatkowi. Są oni zobowiązani do rocznego rozliczenia wszystkich swoich przychodów osiągniętych w Polsce i np. w Czechach, w tym celu sumują te kwoty i rozliczają w rocznym zeznaniu podatkowym. Nierezydenci rozliczają się w Polsce tylko z polskim urzędem skarbowym z zarobków uzyskiwanych w Polsce. Osoby pracujące na terenie Czech mogą starać się o zwrot nadpłaty podatku dochodowego. Dokumenty jakie należy przedstawić to: POTVRZENI – jest odpowiednikiem PIT-11 wydawanym przez pracodawcę, kopię dowodu osobistego, informacje o dochodach z Polski oraz zaświadczenie o posiadaniu konta bankowego.