Jak uniknąć podatku od sprzedaży mieszkania?

Sprzedaż nieruchomości wiąże się z koniecznością odprowadzeniem podatków.
Podatek PIT od sprzedaży nieruchomości wynosi 19% dochodu. Tą płatność należy zapłacić w
terminie zeznania za dany rok podatkowy, w który ta sprzedaż nastąpiła. Jeżeli kwota zbycia
jest duża, również podatek do zapłacenia będzie duży. Istnieje jednak możliwość uniknięcia
płacenia podatku od sprzedaży danej nieruchomości. Jeśli ktoś będzie chciał sprzedać
mieszkanie po upływie 5 lat od jego nabycia, uniknie płacenia podatku.

Istnieje jeszcze inny sposób na uniknięcie podatku od sprzedaży mieszkania. Można
skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Jeśli remontujemy inne mieszkanie, budujemy dom,
możemy to wykorzystać. Należy udokumentować w ciągu dwóch lat od sprzedaży
nieruchomości wydanie uzyskanych przychodów właśnie na remont czy budowę. Jeśli
uzyskana kwota pokryje wydatki związane z tymi pracami, nie zapłaci się od niej podatku.
Jest to dobre rozwiązanie, które można wykorzystać przed upływem 5 lat od sprzedaży.
Dochody objęte zastosowaną ulgą należy uwzględnić w zeznaniu PIT-39.