Jak wykorzystać ulgę odsetkową?

Z ulgi odsetkowej może skorzystać osoba, która uzyskała kredyt czy pożyczkę mieszkaniową w latach 2002 -2006. Ulga odsetkowa stwarza możliwość odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu. Taka spłata może odbywać się do upływu terminu spłaty tejże pożyczki czy kredytu,  która była zawarta przed 1 stycznia 2007 roku, spłata ma obejmować czas nie dłużej niż do 31 grudnia 2027 r.

Ulga dotyczy odsetek od kredytu mieszkaniowego, czy pożyczki, kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego, inwestycji dotyczących lokali mieszkaniowych lub budynku mieszkalnego. Aby skorzystać z ulgi odsetkowej, w pierwszym roku korzystania z niej należy złożyć deklarację PIT-2K oraz dokumenty potwierdzające wysokość i terminy zapłaty odsetek wynikających z kredytu. Wysokość odliczeń obejmuje łącznie obojga małżonków. Osoby, które korzystają z odliczeń muszą wykazać ulgę w załączniku PIT/D, który składa się przy rocznym rozliczeniu podatkowym.