Jak wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek comiesięcznego
wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Podatek oblicza się od dochodu, a ten z kolei
oblicza się odejmując koszty od uzyskanego przychodu. Zaliczki na podatek dochodowy
ustala się w wysokości różnicy podatku należnego od dochodu, który osiągnięto od początku
roku a sumą zaliczek za poprzednie miesiące. Istnieje możliwość rozliczania się z podatku
dochodowego kwartalnie, jeżeli wartość przychodu wraz z kwotą Vat w roku poprzednim nie
przekroczyła 1 200 000 euro, z tego rozwiązania mogą skorzystać również osoby
rozpoczynające dopiero działalność gospodarczą. Niektórzy podatnicy płacą również zaliczki
uproszczone, w tym celu należy złożyć do 20 lutego pisemne oświadczenie o wyborze tej
formy rozliczenia do urzędu skarbowego.