Jak wypełnić PIT-37 w przypadku korzystania z ulgi dla młodych?

Ulga z podatku dla osób do 26 roku życia to rozwiązanie, dzięki któremu wielu młodym ludziom jest łatwiej się utrzymać. Jednak może pojawić się mały problem dla podatników przy rozliczaniu się. Warto więc wiedzieć jak prawidłowo rozliczyć się z fiskusem, kiedy korzystamy ze zwolnienia z podatku dla młodych osób.

Czy młodzi korzystający z ulgi muszą złożyć roczne zeznanie podatkowe?

Z dochodów zwolnionych z podatku nie trzeba rozliczać się z Urzędem Skarbowym, jednak istnieje kilka przypadków, w których korzystający z zerowego PIT-u takie zeznanie podatkowe będą musieli złożyć. Obowiązek ten dotyczyć będzie osób, które w 2019 roku:

  • Otrzymały przynajmniej jedną wypłatę, zanim ulga zaczęła obowiązywać,
  • Poza pracą na umowę zlecenie bądź na etacie, zarabiały również w inny sposób, np. prowadząc własną działalność gospodarczą,
  • Zarobiły więcej niż kwota limitu zwolnienia, czyli ponad 35 636,67 zł.
  • Rozpoczęły pracę już po obowiązywaniu ulgi, jednak nie zgłosiły pracodawcy tego, że ulga ta ich obowiązuje i od ich pensji odprowadzane były zaliczki na podatek dochodowy.[1]

Usługa Twój e-PIT a ulga dla młodych

Młodzi ludzie, którzy muszą rozliczyć się z fiskusem mogą w tym celu skorzystać z usługi Ministerstwa Finansów. Muszą oni jednak mieć na uwadze, że wielu pracodawców miało problemy z prawidłowym wypełnieniem druków PIT-11 i sprawdzić dokładnie, czy wszystkie dane zostały wprowadzone. W przypadku ewentualnych błędów mogą oni oczywiście skorygować przygotowane przez skarbówkę zeznanie podatkowe.

Nieco bardziej skomplikowane będzie rozliczenie osób, których przychody z tytułu umowy zlecenia czy umowy o pracę nie były jedynym źródłem zarobków. Młode osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się PIT-em 36 znajdą odpowiednią deklarację podatkową w usłudze Twój e-PIT, jednak część dotycząca przychodów uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie będzie uzupełniona.

Samodzielne rozliczenie się

Młodzi ludzie mogą również rozliczyć się samodzielnie za pomocą odpowiedniego formularza. Ministerstwo Finansów wprowadziło nowe druki, które uwzględniają ulgę dla młodych. W przypadku formularza PIT-37 nową ulgę należy rozliczyć w części C „PRZYCHODY ZWOLNIONE OD PODATKU NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 PKT 148 USTAWY”.

W przypadku uzyskania dochodów przed obowiązywaniem ulgi, należy pamiętać o tym, aby uzupełnić je w części D formularza, która dotyczy przychodów, które nie są objęte zwolnieniem.

Problematyczną kwestią może być również rozliczenie się osób, które nie złożyły odpowiedniego oświadczenia u pracodawcy i mimo praw do ulgi, zaliczki na podatek dochodowy wciąż były odprowadzane z ich pensji. Prawidłowe wypełnienie deklaracji podatkowej będzie więc kluczowe dla tych osób, aby mogły one otrzymać zwrot nadpłaty. Muszą oni więc pamiętać nie tylko o uzupełnieniu w część C kwoty objętej zwolnieniem, ale także o wykazaniu w części D zaliczek pobranych przez płatnika.

[1] https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-dla-mlodych/, dostęp: 02.02.2020r.