Jak zgłosić chęć korzystania z podatku liniowego?

Jeżeli przedsiębiorca chce rozliczać się podatkiem liniowym musi złożyć do Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania. Musi on złożyć  pisemne oświadczenie do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli działalność została założona w ciągu roku, oświadczenie to należy złożyć do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności. Jeśli takie oświadczenie nie będzie złożone, nie będzie można skorzystać z takiej formy opodatkowania.

Rozliczanie się w oparciu o podatek liniowy polega na wypłacaniu zaliczki na podatek dochodowy za okresy miesięczne, obliczone według progresywnej skali podatkowej. Osoba rozpoczynająca dopiero działalność lub jeśli jest się małym podatnikiem, możne płacić zaliczki kwartalne – do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wypłacana jest zaliczka. Taka sytuacja dotyczy tylko osób mających przychody z działalności gospodarczej, nie obejmuje przychodów z najmu czy dzierżawy. Podatek liniowy wynosi 19% wysokości, bez względu na wielkość osiągniętego dochodu.