Jak zgłosić przychody objęte PIT-28?

Podatnik ma możliwość zgłoszenia chęci rozliczania na podstawie PIT-28 do 20 stycznia roku, w którym zaczyna rozliczać się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego. W przypadku, gdy w trakcie roku zaczynamy osiągać przychody z objętych PIT-28 czynności, np. wynajem mieszkania, składamy do 20 dnia miesiąca deklarację do Urzędu Skarbowego.