Jak złożyć korektę zeznania PIT?

W sytuacji błędnego wypełnienia zeznania podatkowego i złożenia go do urzędu
skarbowego, należy złożyć solidnie wypełnioną korektę zeznań. Podatnik musi nanieść
poprawki, wypełnić prawidłowo jeszcze raz deklarację, w której na wniosku zaznacza
korekta zeznania”. W ten sposób urząd nie będzie brał pod uwagę pierwotnego zeznania,
które jest błędne. Korektę powinno się złożyć do 5 lat od złożenia błędnej deklaracji. Od 2016
roku podatnicy nie mają obowiązku uzasadniać przyczyny korekty.

Jeżeli dokonamy korekty przed terminem płatności podatku, unikniemy odsetek za zwłokę. Jeżeli podatnik zapłaci
zaległości podatkowe w terminie 7 dni od daty złożenia korekty, spowoduje to obniżenie
odsetek podatkowych.