Kilka kroków do… wypełnienia formularza AKC-U

Formularz AKC-U jest potrzebny tym osobom, które decydują się na zakup samochodu zza granicy. Muszą wówczas zapłacić podatek akcyzowy, który wynika z formularza AKC-U. Aby wiedzieć, jak to zrobić oraz co należy dokładnie wpisać, by został on właściwie rozpatrzony wystarczy przeczytać nasz poradnik.

Pierwszy krok – cel i NIP

Na początku formularz wymaga wprowadzenia Numeru Identyfikacji Podatkowej. Wypełnia tę rubrykę tylko osoba, która dokonała zakupu prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą. Dalej przechodzimy do pola numer 4, w którym należy podać naczelnika tego urzędu, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika. W polu 5 należy wskazać, czy jest to:

  • pierwsze złożenie deklaracji,
  • czy złożenie korekty deklaracji.

Drugi krok – dane podatnika

Następnie przechodzimy do rubryki B. Dane podatnika należy podać rzecz jasna zgodnie z prawdą i stanem faktycznym. Należy wskazać kto składa deklarację, a więc czy jest to osoba fizyczna czy spółką lub inna forma przedsiębiorcza. W polu 7 uzupełnia się całe dane podatnika. Dalej wszystko dotyczy adresu, co w przypadku osób fizycznych jest naturalne, podczas gdy w przypadku firm musi być to siedziba danej firmy. Jednoosobowe działalności gospodarcze podają adres zamieszkania płatnika.

Trzeci krok – wysokość podatku

W rubryce C mamy do czynienia z wysokością podatku z formularza AKC-U. W tym wypadku nie chodzi o rozliczenie PIT, ale o kwoty. Jednak w przypadku zakupu samochodu osobowego należy wstrzymać się z wypełnieniem każdej z rubryk.

Czwarty krok – obliczanie podatku

W tej rubryce, rubryce D, mamy do czynienia z wyliczeniami wartości podatku. W kolumnie b należy uzupełnić dane, podając:

  • markę,
  • model,
  • rok produkcji,
  • pojemność skokowa silnika w cm3,
  • nr nadwozia VIN.

Kolumna c to kolumna daty powstania obowiązku podatkowego. W tym wypadku musimy wziąć pod uwagę datę przemieszczania auta, nabycia praw do rozporządzania autem oraz złożenia wniosku o rejestrację.

W kolumnie d należy wskazać odpowiedni numer CN zgodnie z zapisami udostępnianej przez urząd tabeli, a w kolumnie e należy wskazać podstawę opodatkowania, na którą składa się wartość z faktury zakupu samochodu przeliczona na złotówki zgodnie z bieżącym kursem średnim NBP w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Kolumna f to już odpowiednia stawka VAT związana z pojemnością skokową pojazdu. Równa lub mniejsza niż 2000 cm3 to stawka 3,1%, natomiast większa aż 18,6%. Z kolei kolumna g to ostateczna kwota opodatkowania, czyli iloczyn podstawy opodatkowania z kolumny e i stawki podatku z kolumny f. Taką kwotę należy wpisać w rubryce C i następnie odpisać i dostarczyć formularz AKC-U właściwemu urzędowi, w którym składa się zwyczajowo rozliczenia PIT przez internet czy poprzez druki PIT.

Krok piąty – podpis i data

W ostatniej rubryce należy umieścić podpis i datę, z którą wnosi się formularz do właściwego urzędu. W ten sposób dopełni się formalności związanych z zapłatą podatku za sprowadzenie pojazdu zza granicy.