Kilka kroków do… wypełnienia formularza zgłoszenia otrzymania darowizny

Osoby znajdujące się w I grupie podatkowej mogą skorzystać ze specjalnego zwolnienia z płacenia podatku od darowizn. Aby to zrobić, muszą zgłosić fakt otrzymania wyżej wymienionej za pomocą specjalnego dokumentu – formularza SD-Z2 w terminie ustawowo ustalonym na 6 miesięcy od otrzymania darowizny. Ważne, że sama kwota darowizny musi przekraczać określony ustawowo limit, czyli 9637 złotych. Od poprawnego wypełnienia wniosku zależy, czy należeć się będzie ulga czy trzeba będzie zapłacić podatek.

Wypełnianie formularza – przepisy

Formularz SD-Z2 jest wymagany przy darowiznach w formie pisemnej. Czasami, a mowa tu o darowiźnie nieruchomości, jest obowiązująca forma notarialna, która to znosi ciążący na obdarowanym obowiązek zgłoszenia sprawy do Urzędu Skarbowego, by nie musieć robić tego podczas rozliczenia PIT. Jeśli jednak nie jest to umowa notarialna, obowiązek ten nie ustaje.

Krok 1 – uzupełnienie danych

Pierwszymi krokami wypełniania formularza SD-Z2 jest wpisanie w lewym górnym rogu, w odpowiednich rubrykach, swoich danych – PESEL-u lub NIP-u oraz daty darowizny i powstania obowiązku podatkowego.

Krok 2 – miejsce i cel

Dalej w polu A pkt. 6 wnioskodawca musi wpisać dane urzędu skarbowego właściwego dla opłaty podatkowej dla darowizny. Zwykle jest to urząd właściwy w związku z miejscem zamieszkania obdarowanego.

Krok 3 – dane własne i darczyńcy

Rubryki B oraz C dotyczą danych osoby wnioskującej, czyli obdarowanego oraz osoby darczyńcy. Należy wypełnić je czytelnie, zgodnie z rubrykami, które znajdują się w danym punkcie.

Krok 4 – informacje o nabytej rzeczy

W kolejnych rubrykach znajdują się informacje właściwe dla danych odnoszących się do darowanej rzeczy.

  1. W części D wnioskodawca zaznacza kwadrat 40.6 – darowizna.
  2. W części E wypełnienie winni wnieść tylko Ci, którzy w punkcie D nie zaznaczają odpowiedniego kwadratu. Przy normalnej procedurze wnioskodawca może pominąć ten obszar.
  3. W punkcie F należy zaznaczyć kwadrat 48, jeśli darowizna została przekazana na podstawie umowy lub 50, jeśli na podstawie oświadczenia. Może być nim np. wyciąg z konta bankowego.
  4. Rubryka G to dane dotyczące praw. Tutaj należy zaznaczyć punkt 7 – środki pieniężne, jeśli jest to darowizna pieniężna lub wartość ruchomości w ostatniej kolumnie, jeśli darowizna dotyczy ruchomości.

Krok 5 – określenie stopnia pokrewieństwa oraz sposób przekazania pieniędzy

To prosty punkt, w którym wnioskujący musi określić, w jakim stopniu pokrewieństwa znajduje się z osobą obdarowującą. W rubryce następnej, czyli rubryce I, należy wskazać, jak została przekazana kwota darowizny. Jeśli rzecz dotyczy ruchomości, kwestię tę pomijamy.

Krok 6 – data złożenia oraz podpis

Ostatnia rubryka to wypełnienie daty złożenia wniosku oraz czytelny podpis wnioskującego. Tak przygotowany dokument obdarowany musi zanieść do właściwego Urzędu Skarbowego. Dzięki temu w pitach nie będzie problemów z rozliczeniem się z fiskusem za pomocą programu PIT online czy tradycyjnie, drukami PIT.