Krok po korku do… wypełnienia formularza VAT-7 i 7K

Wszyscy zarejestrowani płatnicy podatku od towarów i usług mają obowiązek przedstawiać formularze potwierdzające dokonane w danym okresie opodatkowane transakcje. Są to deklaracje dotyczące zakończonych okresów rozliczeniowych i składane są za pomocą formularza VAT-7 lub VAT-7K. Jak należy je wypełniać?

Jaki rodzaj rozliczenia?

Forma druku PIT zwykle zależy od formy przyjętego rozliczenia z fiskusem. Tak samo jest w przypadku formularzy vatowskich, które mają za zadanie wskazać dokonane transakcje opodatkowane. W tym przypadku poruszamy się w dwóch wersjach:

  • miesięczne rozliczenia – formularz VAT-7;
  • kwartalne rozliczenia – formularz VAT-7K.

Nie wszyscy jednak mogą składać druki VAT-7K, a więc rozliczać się kwartalnie. Część z osób została objęta przepisami likwidacji kwartalnego VAT-u.

Termin składania formularza

Jeśli składasz e-deklarację lub druk tradycyjny, musisz to zrobić do 25 dnia każdego następnego miesiąca, który wypada po miesiącu, którego to dotyczy deklaracja. Z kolei osoby rozliczające się kwartalnie muszą złożyć formularz do 25 kwietnia za okres I kwartału, do 25 lipca za okres II kwartału, do 25 października za okres III kwartału oraz do 25 stycznia za IV kwartał minionego roku.

Krok pierwszy – NIP

Poświęcamy mu osobny krok, gdyż jest to niezwykle ważne i często – jak wskazują dane Ministerstwa Finansów – zapominane i pomijane przez podatników. Wobec tego wato podkreślić, że wypełniając każde rozliczenie przez Internet czy stacjonarnie, należy wskazać swój PESEL lub – w przypadku firmy tak jak tu – Numer Identyfikacji Podatkowej. Dodatkowo należy wskazać miesiąc oraz rok, za który składany jest formularz.

Krok drugi – miejsce i cel

Tak jak przy rozliczeniach PIT, tak i w vacie najważniejsze jest miejsce i cel. Należy wskazać zatem Urząd Skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja oraz cel, a więc zaznaczyć, czy jest to złożenie deklaracji czy też korekta już złożonego formularza.

Krok trzeci – dane

Dalej podajemy dane podatnika, które określane są mianem identyfikacyjnych, Oznacza to, że w rubryce 8 części B należy wskazać, czy podatnik jest osobą fizyczną czy ma status osoby niebędącej osobą fizyczną. W rubryce 9 wskazuje się pełną nazwę oraz REGON firmy lub – dla osób niebędących osobą fizyczną – pierwsze imię, nazwisko oraz datę urodzenia.

Krok czwarty – rozliczenie podatku

W kolejnej części, w części C, należy wskazać różne źródła dochodów oraz podstawę opodatkowania. Od rubryki 4 do 19 z wyłączeniem rubryki 13 należy wskazać także podatek należny w złotówkach. Pozycja 40 podsumowuje wykazane podstawy opodatkowania, a 41 wykazuje sumę podatku należnego pomniejszoną o podatek, który powstał przed terminem obejmującym aktualną deklarację.

Krok piąty – odliczenia i obliczenia

Część D to odliczenia zgodnie z danymi zawartymi na formularzu, a część E pozwala na obliczenie wysokości zobowiązania. Wszystko jest dokładnie opisane na formularzu i wystarczy zastosować się do podanych informacji. W części F wskazuje się, czy zawarte zostały informacje dodatkowe oraz w części G wykazuje się załączniki, które mogą znaleźć się w formularzu.

Krok szósty – podpis

Na koniec, w części H, należy wstawić dane kontaktowe podatnika lub osoby go reprezentującej oraz podpisać zeznanie i wysłać je do właściwego urzędu.