Krok po kroku do… podpisania umowy użyczenia samochodu

Prowadzący działalność gospodarczą mogą, zgodnie z prawem, korzystać z własnego samochodu prywatnego oraz wybrać inną opcję. Wśród możliwości jest nie tylko powszechnie stosowany leasing, ale także tzw. użyczenie samochodu na podstawie umowy. Jak sporządzić ją, by była zgodna z prawem podatkowym?

Krok pierwszy – ustalenie stron

W tym wypadku stronami w umowie użyczenia samochodu osobowego są:

  • Użyczający,
  • Biorący.

W umowie trzeba zatem wskazać wszystkie konieczne do identyfikacji dane użyczającego oraz biorącego, co jest konieczne przy pitach, w tym imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL lub numer dowodu tożsamości. W przypadku prowadzących działalność gospodarczą powinno się wskazać nazwę i adres przedsiębiorstwa oraz Numer Identyfikacji Podatkowej. Czasami warto także w umowie zawrzeć REGON.

Krok drugi – charakterystyka przedmiotu umowy

Przedmiot umowy, co jest ważne z punktu widzenia rozliczenia przez Internet czy za pomocą druków PIT, w przypadku umowy o użyczenie samochodu jest… samochód. Istotne jest jednak nie tylko to, by wskazać, jaki model oraz marka została oddana w używanie bezpłatne biorącego, ale także, by dokładnie wskazać:

  • Numer rejestracyjny,
  • Rocznik,
  • Numer nadwozia,
  • Pojemność i moc silnika,
  • Kolor oraz inne elementy ułatwiające jego identyfikację.

Należy także opisać stan faktyczny samochodu, a więc, jeśli osiada on jakieś wady, należałoby dokładnie o nich wspomnieć i je wskazać zgodnie z faktami.

Krok trzeci – określenie sposobu użytkowania

Czasami w kontekście rozliczenia PIT nie trzeba wskazywać sposobu wykorzystania, jednak często radzi się, by taki zapis w umowie użyczenia się znalazł. Może się tu zatem znaleźć warunek, że auto będzie używane tylko na terenie kraju czy że przebieg roczny nie przekroczy danego poziomu. Warto także wiedzieć, że bez jakiegokolwiek zapisu biorący nie będzie mógł bez zgody użyczającego udzielić możliwości jazdy samochodem osobie trzeciej. Warto więc – jeśli osoba biorąca ma takie życzenie – zadbać także o ten aspekt.

Krok czwarty – czas trwania użyczenia

Określenie dokładnego czasu trwania przyrzeczenia, z punktu widzenia korzystania z programu PIT online czy innej formy rozliczania się z fiskusem, nie jest konieczna. Może być to umowa zawarta na czas nieokreślony lub dokładnie określony. Wszystko zależy od charakteru umowy oraz kontaktu stron. Wiele osób chce dokładnie dookreślić warunki, by później mieć jasną sytuację przy egzekwowaniu swoich praw.

Krok piąty – odpowiedzialność, warunki zwrotu oraz koszty użytkowania

Tutaj kwestia jest prosta. Odpowiedzialność za szkody przejmuje biorący, podobnie jak i koszty użytkowania samochodu. Czasem może być konieczne zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia. Dzieje się tak jednak tylko w przypadku poważnych nakładów finansowych włożonych w auto. Z kolei warunki zwrotu muszą być określone dokładnie, tj. wskazanie, że biorący nie bierze odpowiedzialności za zużycie się części związane z prawidłowym eksploatowaniem auta.

Warto podkreślić, że umowa użyczenia nie wymaga opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, a więc sama nie będzie ujęta w pitach użyczającego